Organizator:

Sprawdź program wydarzeń towarzyszących targom POLECO!

Podziel się

Dobre praktyki w gospodarce odpadami - porozmawiajmy o..., 19-21.10.2022

Jak powinien być zbudowany system gospodarki odpadami, aby osiągać najlepsze wyniki? Jakie dobre praktyki w tym zakresie sprawnie funkcjonują w naszym kraju? Na czym polega holistyczne zarządzanie odpadami? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy wydarzenia "Dobre praktyki w gospodarce odpadami - porozmawiajmy o...".

Dowiedz się więcej>>

Zeroemisyjny transport i usługi komunalne – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse, 19.10.2022

Podczas konferencji omówione zostaną rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych. Uczestnicy wydarzenia postarają się odpowiedzieć na pytanie - w jakich przypadkach uzasadnione będzie wykorzystanie pojazdów z napędem wodorowym, a w jakich z elektrycznym, czy z CNG.

Dowiedz się więcej>>

Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych, 19.10.2022

Ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów (unieszkodliwianie, odzysk) oraz przeciwdziałanie poważnym awariom z uwzględnieniem substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) i REACH to główne tematy, które zostaną omówione podczas konferencji.

Dowiedz się więcej>>

Kostka lepsza niż asfalt – ekologiczna nawierzchnia WATERFLOW korzystna dla miast, 19.10.2022

Firma POSIADALO przedstawi innowacyjne rozwiązanie – nawierzchnie wodoprzepuszczalne WATERFLOW TM od producenta kostki i płyt brukowych GLADIO do zastosowania na osiedlach, ścieżkach w parkach, na parkingach. Pokażemy ciekawe realizacje. Prelekcja skierowana jest do samorządów, zarządców dróg, inwestorów, projektantów i deweloperów oraz wszystkich zainteresowanych, którzy są świadomi, że stan środowiska ma priorytetowe znaczenie dla jakości życia przyszłych pokoleń.

Dowiedz się więcej>>

Redukcja Lotnych Związków Organicznych- Rozwiązania katalityczne i termiczne w instalacjach przemysłowych, 19.10.2022

Prelekcja firmy Katalizator - Grupa PONER Sp z o.o. "Redukcja Lotnych Związków Organicznych - Rozwiązania katalityczne i termiczne w instalacjach przemysłowych".

dowiedz się więcej>>

Forum Energii i Recyklingu, 19-20.10

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się miedzy innymi: • Energia odpadowa - odzysk energii i ciepła odpadowego oraz sposoby ich magazynowania • ZSEiE - rynek oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego • ROP - nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce oraz system kaucyjny/depozytowy.

Dowiedz się więcej>>

Zagrożenia dla ludzi i środowiska w gospodarowaniu odpadami, 20.10.2022

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące zagrożeń dla środowiska i człowieka, jakie występują podczas pożarów odpadów, wybrane zagadnienia i problemy związane z ochroną przeciwpożarową w prawie o odpadach, a także wytyczne zagraniczne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów (które mogą być stosowane w naszym kraju, jako rozwiązania zamienne).

Dowiedz się więcej>>

Natura i kultura, 20.10.2022

Podczas konferencji zostaną pokazane inspiracje kulturowe dla postaw proekologicznych, jak i środowiskowe inspiracje dla kultury. Zestawienie tych dwóch obszarów ułatwi zrozumienie złożonych zależności człowiek-przyroda, które objawiają się zarówno użytkowaniem środowiska przyrodniczego jak i koniecznością jego ochrony.

Dowiedz się więcej>>

Nie ma odpadów są tylko surowce, 20.10.2022

Wydarzenie będzie składało się z sesji seminaryjnej oraz spotkań typu business mixer, adresowanych do polskich i norweskich przedsiębiorców, startupów oraz instytucji z otoczenia biznesu oferujących innowacyjne rozwiązania i procesy związane z ochroną środowiska.

dowiedz się więcej>>

Klimat i środowisko, 21.10.2022

Konferencja Klimat i środowisko jest samorządową inicjatywą poświęconą zagadnieniom adaptacji do zmian klimatu w wymiarze zarządzania środowiskiem i wdrażania konkretnych rozwiązań proklimatycznych.

dowiedz się więcej>>
Bilety O targach Zakres tematyczny Program wydarzeń