Organizator:

Zapobieganie pożarom przy wytwarzaniu, przetwarzaniu i magazynowaniu odpadów tematem konferencji towarzyszącej targom POLECO

Podziel się

Konferencja edukacyjno-szkoleniowa „Zagrożenia dla ludzi i środowiska w gospodarowaniu odpadami. Zapobieganie pożarom przy wytwarzaniu, przetwarzaniu i magazynowaniu odpadów” w dniu 20 października 2022 r. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO w Poznaniu.

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu kontynuuje organizację konferencji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego w gospodarce odpadowej podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO w Poznaniu.

W roku bieżącym zostaną omówione zagadnienia dotyczące zagrożeń dla środowiska i człowieka, jakie występują podczas pożarów odpadów, wybrane zagadnienia i problemy związane z ochroną przeciwpożarową w prawie o odpadach, a także wytyczne zagraniczne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów (które mogą być stosowane w naszym kraju, jako rozwiązania zamienne).

Konferencja stanowi forum do dyskusji i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli podmiotów zbierających, wytwarzających, przetwarzających i magazynujących odpady a także jednostek samorządu terytorialnego, w tym starostw i urzędów marszałkowskich wydających decyzje w tym zakresie oraz funkcjonariuszy PSP, inspektorów ochrony środowiska, rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów z branży odpadowej. 

Konferencja z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach edukacji ekologicznej.

Program konferencji

godz. 10.30.-11.00. Rejestracja uczestników.

godz. 11.00. – 11.15. Otwarcie konferencji – organizatorzy

godz. 11.15. – 11.45. Ochrona przeciwpożarowa w prawie o odpadach. Wybrane zagadnienia i problemy – dr Joanna Łucja Dmowska - radca prawny, specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska

godz. 11.45. – 12.15. Ochrona przeciwpożarowa obiektów sortowania, przetwarzania i magazynowania odpadów na podstawie wytycznych VdS 2517: 2011 - 02 (03) – Jacek Podyma – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP

godz. 12.15. – 12.45. Gaszenie pożarów powstałych  przy wytwarzaniu, przetwarzaniu i magazynowaniu odpadów z wykorzystaniem piany sprężonej – Wacław Kozubal – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Cerbex Sp. z o.o. i Jerzy F. Kotarba - Schmitz One Seven GmbH

godz. 12.45. – 13.15. Przerwa kawowa

godz. 13.15. – 13.45. Porównanie brytyjskich wytycznych „WASTE 28” z rozporządzeniem MSWiA z 2020 r. Podobieństwa, różnice oraz możliwości praktycznego wykorzystania przy opracowywaniu operatów przeciwpożarowych – Marcin Kowalski,  rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

godz. 13.45. – 14.15. Ochrona hali przyjęć odpadów sortowanych, rozdrabniaczy i taśmociągów mgłą wodną niskociśnieniową na podstawie doświadczeń brytyjskich – Gniewosz Siemiątkowski - Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Europa Wschodnia VID Fire-Kill

godz. 14.15. – 14.35. Baterie litowo-jonowe - recykling i bezpieczeństwo pracy - Łukasz Sawczuk, Kierownik Centrum Baterii w STENA Recycling Sp. z o.o.


godz. 14.35.- 15.00. Dyskusja, zakończenie konferencji.

 

Warunki uczestnictwa i formularz rejestracyjny na stronie www.sitp.poznan.pl

 

20.10.2022, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon 7, antresola, sala HG  

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.