Organizator:

Zapraszamy do udziału w konferencji pn. Klimat i środowisko

Podziel się

Konferencja "Klimat i środowisko"

21.10.2022, godz. 11:00-15:00, MTP, PCC, poziom 1 oraz online

Konferencja Klimat i środowisko odbywa się w trudnym czasie nawarstwiania problemów środowiskowych, klimatycznych, gospodarczych i geopolitycznych mających wpływ na kondycję świata.

Nie minęła jeszcze pandemia covid-19, a na świat spadło widmo wojny, która choć ma na razie wymiar regionalny oddziałuje na środowisko regionu, ale bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe całego globu.

Bieżące problemy gospodarcze ze zwiększającą się skalą inflacji prowokują pytania o strategiczne priorytety rozwoju. Wśród nich nie może zabraknąć spraw ochrony środowiska i ochrony klimatu, nawet jeśli dla bieżących interesów politycy są w stanie zakwestionować wieloletnie osiągnięcia proekologiczne.

Konferencja Klimat i środowisko jest samorządową inicjatywą poświęconą zagadnieniom adaptacji do zmian klimatu w wymiarze zarządzania środowiskiem i wdrażania konkretnych rozwiązań proklimatycznych.

Do prezentacji swoich doświadczeń zaprosiliśmy poznańskich naukowców i znawców tematyki, jak i przedstawicieli innych polskich miast skutecznie wdrażających rozwiązania w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Chcemy, by konferencja Klimat i środowisko była kolejnym forum wymiany poglądów i doświadczeń związanych z tą tematyki – z szerokim udziałem wszystkich zainteresowanych mieszkańców i podmiotów. Poznań stara się prowadzić szeroki dialog publiczny w tym obszarze, tym bardziej, że obszerność zagadnień wymusza stałe monitorowanie sytuacji i podejmowanie niekiedy szybkich decyzji. Czym szersze będzie grono rozumiejących wagę zagadnień i znających kierunki rozwoju, tym lepiej dla środowiska, całego miasta i wszystkich mieszkańców.

Program konferencji

10:30-11:00     

Rejestracja uczestników

 

11:00-11:10     

Powitania

 

Sesja I – wprowadzająca

 

11:10–11:30      

Zarządzanie adaptacją do zmian klimatu

prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Uniwersytet Adama Mickiewicza

11:30–11:50    

Adaptacja do zmian klimatu w polskich miastach, analiza porównawcza

Barbara Rajkowska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

 

11:50–12:10

Dyskusja

 

Sesja II – studia przypadku

 

12:10–12:30

Gospodarowanie wodami opadowymi. Studium przypadku- Bydgoszcz

Maria Wasiak, Urząd Miasta Bydgoszczy

 

12:30–12:50

Miejskie wyspy ciepła. Zjawisko, zagrożenia, metody eliminacji

prof. dr hab. Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

12:50–13:10 

Retencja w Gdańsku – sposoby na rozwiązanie problemów wód opadowych

Tomasz Hoppe, Urząd Miejski w Gdańsku

 

13:10–13:20

Dyskusja

 

13:20–13:40

Przerwa

 

13:40–14:00

Globalna zmiana klimatu a zasięgi geograficzne drzew w Polsce  i Europie

 prof. dr hab. Andrzej Jagodziński, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 

14:00–14:20 

Standardy ochrony drzew w mieście

Magdalena Żmuda, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

14:20–14:40

Znaczenie drzew w ekosystemach miejskich

dr Kinga Nowak, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 

14:40–15:00

Dyskusja panelowa i podsumowanie

 

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu

 

Zapraszamy do udziału w konferencji na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz online.

Zarejestrować można się TUTAJ>> 

 

Organizator

 

Partnerzy