Organizator:

"Natura i kultura" - zapraszamy na konferencję

Podziel się

Fundacja Zakłady Kórnickie wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu zapraszają na Ogólnopolską Konferencję „Natura i kultura”, która odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. podczas Targów POLECO.

 

Konferencja "Natura i kultura"

20.10.2022, pawilon 7, antresola

Podczas tej Konferencji zostaną pokazane inspiracje kulturowe dla postaw proekologicznych, jak i środowiskowe inspiracje dla kultury. Zestawienie tych dwóch obszarów ułatwi zrozumienie złożonych zależności człowiek-przyroda, które objawiają się zarówno użytkowaniem środowiska przyrodniczego jak i koniecznością jego ochrony.

Program:

10.00-10.30

rejestracja uczestników na MTP, kawa powitalna

 

Prowadzenie:

prof. dr. hab. Dariusz J. Gwiazdowicz

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

 

10.30-10.35

otwarcie Konferencji, przywitanie Gości

dr Dariusz Grzybek, Prezes FZK

 

10.35-10.45

wprowadzenie w tematykę Konferencji

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Przewodniczący Rady Programowej MDF, członek Zarządu FZK

 

10.45-11.00

wystąpienie prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, JE Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Patrona Konferencji

 

Sesja I. Kultura i natura:

11.00-11.20             

Natura i kultura w perspektywie relacji las–człowiek

prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie.

 

11.20-11.40

Las jako locus theologicus

prof. dr hab. Tomasz Nawracała, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

11.40-12.00

Franciszkańska idea szacunku dla przyrody w perspektywie współczesnych wyzwań

dr Stanisław Jaromi, OFMConv., Przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu.

 

12.00-12.30 przerwa

 

Sesja II. Leśne inspiracje dla kultury:

12.30-12.50

Przyroda w sztukach plastycznych

prof. UMK dr hab. Arkadiusz Wagner, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

12.50-13.10

Manna, giersz, wyzina. Zróżnicowanie biologiczne w staropolskich tekstach kulinarnych

prof. UMK dr hab. Jarosław Dumanowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dyskusja i zakończenie:

13.10-14.00 dyskusja.

                                              

14.00-14.05

podsumowanie I Konferencji Kultura i natura.         

Konferencja jest elementem Programu Drzewo Franciszka, realizowanego przez naszą Fundację w całej Polsce, którego celem jest kształtowanie międzypokoleniowej wrażliwości na sprawy ochrony środowiska i szacunku do Ziemi. W ramach Programu są organizowane konkurs na realizację szkolnych projektów ochrony środowiska, konkurs filmowy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, wydajemy ogólnopolski półrocznik „Magazyn Drzewo Franciszka” (www.drzewofranciszka.pl/magazyn), realizujemy konferencje, wystąpienia i debaty.

 

Konferencja odbywa się pod naukową opieką prof. Dariusza J. Gwiazdowicza z Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

Patronatu nad konferencją udzielił prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.