Organizator:

"Natura i kultura" - zapraszamy na konferencję

Podziel się

Fundacja Zakłady Kórnickie wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu zapraszają na Ogólnopolską Konferencję „Natura i kultura”, która odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. podczas Targów POLECO.

 

Konferencja "Natura i kultura"

20.10.2022, pawilon 7, antresola

Podczas tej Konferencji zostaną pokazane inspiracje kulturowe dla postaw proekologicznych, jak i środowiskowe inspiracje dla kultury. Zestawienie tych dwóch obszarów ułatwi zrozumienie złożonych zależności człowiek-przyroda, które objawiają się zarówno użytkowaniem środowiska przyrodniczego jak i koniecznością jego ochrony.

 

W konferencji wystąpią autorzy zajmujący się naukowo badaniem i propagowaniem związków natury i kultury i ich wzajemnych relacji:

- prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie będzie mówić o lesie jako miejscu konfrontacji natury i kultury;

- o. dr Stanisław Jaromi, OFMConv., przewodniczący Ruchu Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu (REFA) przedstawi franciszkańską filozofię szacunku dla przyrody – wyzwanie współczesnej ekologii;

- prof. UMK dr hab. Arkadiusz Wagner, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powie o przyrodzie jako źródle inspiracji w ikonografii;

- ksiądz prof. dr hab. Tomasz Nawracała, Wydział Teologiczny UAM zaprezentuje teologiczne spojrzenie na wartość lasu;

- prof. UMK dr hab. Jarosław Dumanowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprezentuje kuchnię staropolską jako przykład bliskości z naturą;

 

Konferencja jest elementem Programu Drzewo Franciszka, realizowanego przez naszą Fundację w całej Polsce, którego celem jest kształtowanie międzypokoleniowej wrażliwości na sprawy ochrony środowiska i szacunku do Ziemi. W ramach Programu są organizowane konkurs na realizację szkolnych projektów ochrony środowiska, konkurs filmowy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, wydajemy ogólnopolski półrocznik „Magazyn Drzewo Franciszka” (www.drzewofranciszka.pl/magazyn), realizujemy konferencje, wystąpienia i debaty.

 

Konferencja odbywa się pod naukową opieką prof. Dariusza J. Gwiazdowicza z Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

Patronatu nad konferencją udzielił prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.