Organizator:

Zapraszamy na konferencję "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne"

Podziel się

 "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne  – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse" tematem konferencji towarzyszącej targom POLECO.

"Zeroemisyjny transport i usługi komunalne  – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse"

19.10.2022, MTP, czteropak, Aleja Lipowa, godz.11:00-14:00

Podczas konferencji omówione zostaną rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych. Uczestnicy wydarzenia postarają się odpowiedzieć na pytanie -  w jakich przypadkach uzasadnione będzie wykorzystanie pojazdów z napędem wodorowym, a w jakich z elektrycznym, czy z CNG.

Organizatorzy wydarzenia chcą rozpocząć dyskusję i wymianę doświadczeń na temat możliwości spełnienia ustawowych wymagań dotyczących transportu zeroemisyjnego. Ustawodawca zaplanował udział pojazdów niskoemisyjnych we flocie użytkowanej przez JST na co najmniej 10 proc. Taki sam pułap dotyczy podmiotów, które na zlecenie samorządu będą wykonywały zadania związane z usługami komunalnymi.

Jak przygotować się do nowych wytycznych przy braku programów finansowych (dofinansowań) na pojazdy realizujące usługi komunalne? Czy mamy jakieś alternatywy i rozwiązania? Na te i wiele innych pytań postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji.

Program konferencji:

Sesja 1. Usługi publiczne a dekarbonizacja floty – kierunki rozwoju

Sesja 2. Nowoczesna infrastruktura jako warunek skutecznej transformacji transportu – optymalizacja i racjonalna organizacja przewozów.

Sesja 3. Warunki prawne i finansowe. Jakie zobowiązania, finansowania i korzyści.

 

Szczegółowe informacje już wkrótce.

Wstęp na konferencję dla uczestników targów POLECO jest bezpłatny.

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

 

Bilety dla zwiedzających O targach Zakres tematyczny Program wydarzeń