Organizator:

"Transport i usługi komunalne w strefach czystego transportu" - zapraszamy na debatę

Podziel się

Debata

Transport i usługi komunalne w strefach czystego transportu. Kogo obowiązują nowe zasady ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych?

17.10.2023, Poznań, pawilon 6, scena, godz. 11:30-12:30

Strefy Czystego Transportu są fakultatywnym ograniczeniem ruchu samochodów wprowadzanym przez samorządy gminne. Początkowo możliwość ta była zarezerwowana dla największych miast, od niedawna została otwarta dla wszystkich gmin. Praktycznie wprowadzono to rozwiązanie w Krakowie, w 2024 r. ma je zacząć wdrażać Warszawa, myśli o nim Poznań.

W czasie debaty „Transport i usługi komunalne w strefach czystego transportu. Kogo obowiązują nowe zasady ustawy o elektromobilności  i paliwach alternatywnych?” będziemy dyskutować o tym, jak wykorzystywać SCT jako narzędzie wspierające zazielenienie transportu i zmiany w myśleniu o przestrzeni miejskiej, przy unikaniu zarzutów czynienia z niego przywilejów dla bogatych czy niepotrzebnej kuli u nogi dla sektora usług komunalnych.

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. Debata

Debata jest bezpłatna dla uczestników targów POLECO.

Bilety dla profesjonalistów Kup bilet Program wydarzeń