Organizator:

Dobre praktyki w gospodarce odpadami. Porozmawiajmy o... vol. 2

Jak zwiększyć efektywność w gospodarce odpadami, czyli jak uzyskać więcej z zebranego strumienia odpadów? To myśl przewodnia drugiej edycji konferencji "Dobre praktyki w gospodarce odpadami. Porozmawiajmy o...", która odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO w dniach 17-19 października 2023 r. w Poznaniu.
Zobacz więcej

Bezpieczeństwo surowcowe - wyzwania dla gospodarki i recyklingu

11:30 - 14:00
pawilon 5, scena
Efektywne zarządzanie surowcami pochodzącymi ze zużytego sprzętu, baterii i opakowań nie tylko przyczynia się do bezpieczeństwa surowcowego, ale również pomaga w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego, co jest niezbędne dla długotrwałego dobrobytu społecznego i gospodarczego. W miarę jak świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie, takie podejście do zarządzania surowcami staje się coraz bardziej kluczowe.
Zobacz więcej

Transport i usługi komunalne w strefach czystego transportu

11:30 - 12:30
pawilon 6, scena
Organizator: MTP Grupa
W czasie debaty będziemy dyskutować o tym, jak wykorzystywać SCT jako narzędzie wspierające zazielenienie transportu i zmiany w myśleniu o przestrzeni miejskiej, przy unikaniu zarzutów czynienia z niego przywilejów dla bogatych czy niepotrzebnej kuli u nogi dla sektora usług komunalnych.
Zobacz więcej

Forum Energii i Recyklingu

11:30 - 16:00
pawilon 5, antresola
Zobacz więcej

Aspekty prawne gospodarki odpadami

14:00 - 17:00
pawilon 5, scena 2
Tematyka konferencji: Zmiany prawne w gospodarce odpadami. ITPOK a taksonomia. Kontrola i sankcje w gospodarce odpadami.
Zobacz więcej