Organizator:

Circular Economy Forum

Podziel się

CIRCURAL ECONOMY SUMMIT

15.10.2024

 • Adaptacje do zmian klimatu
 • Czyste powietrze
 • System wspierania rozwoju zielono-błękitnej transformacji JST
 • WaterWiseEU
 • Dobre praktyki w zakresie renaturyzacji i retencji

 

16.10.2024

 • Bezpieczeństwo Surowcowe
 • Nowe Rozporządzenie Waste Shipment Regulation 
 • Nowe regulacji w zakresie surowców krytycznych i strategicznych
 • Potencjał i przyszłość recyklingu odpadów metali
 • System kaucyjna nowe rozdanie na Polskim rynku odpadów
 • Zarządzanie systemem kaucyjnym
 • Dyrektywa opakowaniowa

 

17.10.2024

 • ESG - poziomy recyklingu jak raportować?
 • Ślad węglowy, a odpady
 • Zawody przyszłości