Organizator:

Prelegenci

Jacek Bogusławski

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Jacek Bogusławski

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Absolwent studiów MBA - Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną oraz studiów Executive MBA dyplom akredytowany przez Apsley Business School – London. Studia magisterskie ukończone na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek ekonomia.

Od listopada 2018 roku jest członkiem zarządu województwa wielkopolskiego, gdzie odpowiada za prace: Departamentu Gospodarki, Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku , Departamentu Sportu i Turystyki. Odpowiada również za kontakty z Wielkopolską Radą Trzydziestu (WR30) czyli przedstawicielami organizacji samorządu gospodarczego. Od września 2020 r jest członkiem Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Od sierpnia 2022 roku członek Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego działającej przy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Od 2010 roku (przez dwie kadencje) radny Rady Miasta Piły, przewodniczył komisji gospodarki miejskiej. Przez blisko 23 lata prowadził działalność gospodarczą i był również członkiem Business Centre Club oraz Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski.

 

Członek Zarządu i z-ca Przewodniczącego Związku Międzygminnego PRGOK 2014 - 2018, Radny Rady Miasta Piły Kadencji 2010 - 2014 i 2014-2018 . Członek Zarządu LGD “Krajna nad Notecią” do 2018r.

Przedsiębiorca 1996 - 2018, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uczestników Ruchu Drogowego “Świadomy Bezpieczny” 2013 - 2018, inicjator wielu akcji m.in Obywatelskiej Sieci Monitoringu Jakości Powietrza w Północnej Wielkopolsce,  #ZARAŻAMYDOBROCIĄ - akcja z dobrego serca podjęta wspólnie z senatorem Mieczysławem Augustynem i z Pilskim Bankiem Żywności czyli zbiórka pieniędzy wśród wielkopolskich przedsiębiorców oraz wszystkich innych osób dobrego serca, które w 100% zostają przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla osób ubogich w północnej Wielkopolsce oraz osób, które na co dzień zajmują się wydawaniem żywności ubogim.

Autor książek oraz publikacji. Inicjator wielu turniejów piłkarskich, jak i szachowych. Współpracując z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, policją, klubami sportowymi i szkołami, wspiera swoimi działaniami i nierzadko pomocą materialną szereg społecznych akcji ukierunkowanych na propagowanie dobrych postaw, sportu, kultury i bezpieczeństwa najmłodszych, ale także na ich rozwój intelektualny. W wolnym czasie lubi oddać się grze w tenisa, bieganiu, jak i pływaniu... również jako sternik motorowodny.

 

Na wniosek Wojewody Mazowieckiego odznaczony w 2014 r za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego: BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

 

Krzysztof Burda

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności

Krzysztof Burda

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności
Ekspert w dziedzinie elektromobilności. 5 lat w branży.

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. Praktyk w branży elektromobilności, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ekosystemu elektromobilności oraz infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Delegat COP26 Glasgow, B20 Indonezja. Aktywnie współpracuje z biznesem, samorządami, sektorem rządowym oraz organizacjami międzynarodowymi.

Adam Cieślewicz

Logistics & Fleet Controller
REMONDIS Polska

Adam Cieślewicz

Logistics & Fleet Controller
REMONDIS Polska
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Finanse, Rachunkowość i Zarządzanie.

Od 2016 roku zaangażowany w obszary: Controlling, Logistyka, Flota i Zakupy w Centrali Grupy. Agreguje bogate doświadczenia REMONDIS ze stosowania elektromobilności i paliw alternatywnych w usługach komunalnych.

Monika Jaźwiec

Prezes Zarządu
TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Monika Jaźwiec

Prezes Zarządu
TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki MBA

Audytor energetyczny

Prezes Zarządu TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. od 2015 roku.

II Zastępca Prezesa Krajowej Izby Gospodarki Odpadami

Członek Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Krzysztof Sosnowy

Prezes Zarządu w Spółce EKOCEL

Krzysztof Sosnowy

Prezes Zarządu w Spółce EKOCEL
Dyrektor ds. Sprzedaży w ZOELLER TECH Sp. z o.o.
  • 2004 – 2008 – EKOCEL Sp. z o.o. – Zastępcy Dyrektora ds. handlowych – odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój w rejonie Polski wschodniej
  • 2008 – 2020 – ZOELLER TECH Sp. z o.o. – Export Manager – odpowiedzialny za rozwój rynków zagranicznych, m.in. Rumunia, kraje bałtyckie oraz region krajów nordyckich
  • 10.2020 – EKOCEL Sp. z o.o. – Prezes Zarządu oraz Export Manager w ZOELLER TECH Sp. z o.o.

Mateusz Stańczyk

Adwokat, Partner SMM Legal

Mateusz Stańczyk

Adwokat, Partner SMM Legal
Wspiera biznes, naukę i sektor publiczny w zagadnieniach związanych z finansowaniem innowacji i z zieloną transformacją.

Przewodził zespołowi prawnemu realizującemu trzy zamówienia na przełomowe technologie w obszarze magazynowania wodoru oraz jego wykorzystania w transporcie kołowym i ciepłownictwie. Dodatkowo jest zaangażowany w prace Porozumienia Wodorowego (Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej) powołanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Tworzył prawne ramy działania dla instytucji badawczych oraz funduszy inwestujących w nowoczesne technologie.

Zdobywca 2. miejsca w konkursie European Innovation Procurement Awards EUIPA 2021 organizowanym przez agencję wykonawczą Unii Europejskiej - Europejską Radę ds. Innowacji. Finalista konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2017.

Autor publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz dotyczących wykorzystywania środków Unii Europejskiej dla finansowania prac badawczych i rozwojowych.