Organizator: Grupa MTP

Prelegenci

HENRYK KOWALCZYK

Minister Środowiska

HENRYK KOWALCZYK

Minister Środowiska

SŁAWOMIR MAZUREK

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

SŁAWOMIR MAZUREK

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

PIOTR WOŹNY

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PIOTR WOŹNY

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ANNA MAŃK

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ANNA MAŃK

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

DOMINIK BĄK

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

DOMINIK BĄK

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ARTUR MICHALSKI

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ARTUR MICHALSKI

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ANNA KRÓL

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

ANNA KRÓL

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

ANDRZEJ KONIECZNY

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

ANDRZEJ KONIECZNY

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych