Organizator:

Zakres tematyczny

Podziel się

#ODPADY

 • TECHNOLOGIE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW
 • MECHANICZNO-BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW
 • RECYKLING ODPADÓW (ZERO WASTE, GOZ)
 • REWITALIZACJA SKŁADOWISK ODPADÓW
 • RECYKLING ZSEiE
 • PALIWA RDF/SRF
 • NOWOCZESNE METODY PRZETWARZANIA ODPADÓW

#POWIETRZE

 • TECHNOLOGIE OCHRONY KLIMATU I ŚRODOWISKA
 • WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ ORAZ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

#TECHNIKA KOMUNALNA

 • UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
 • KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH

#SMART CITY

 • TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE
 • INTELIGENTNE BUDOWNICTWO
 • SYSTEMY ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM
 • MAŁA ARCHITEKTURA I MEBLE MIEJSKIE

#WODA I ŚCIEKI

 • GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
 • MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 • MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
 • ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 • PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
 • MELIORACJE/ODWODNIENIA
 • OCZYSZCALNIE ŚCIEKÓW
 • OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

#ECO-TRANSPORT

 • ELEKTROMOBILNOŚĆ W GOSPODARCE KOMUNALNEJ
O targach Dlaczego warto?