Organizator:

Program wydarzeń 2019

Podziel się

Przygotowujemy dla Państwa program wydarzeń towarzyszących targom POLECO 2020.

W 2019 roku podczas targów POL-ECO SYSTEM odbyło się ponad 50 konferencji, paneli dyskusyjnych i szkoleń.

 

Były to m. in.:
 • Briefing prasowy Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotra Woźnego i Prezesa Grupy MTP Przemysława Trawy
 • Pokazy ratownictwa chemiczno-ekologicznego w Państwowej Straży Pożarnej
 • EkoSfera
 • Szkolenie Moduł ewidencji odpadów Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
 • Forum Energii i Recyklingu
 • Konferencja naukowa Dochodzenia popożarowe – nauka i technika
 • Panele Eksperckie Lasów Państwowych oraz Polskiej Rady Pelletu
 • Szkolenie Zmiany przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości?
 • Seminarium „Dorobek 30-lecia Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz perspektywy rozwoju Funduszu i systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce”
 • Debaty z udziałem przedstawicieli samorządów i sektora bankowego
 • Forum Rozwoju Miast pn. „Ludzie, środowisko, technologia”
 • Młodzieżowy Kongres Klimatyczny
 • Konferencja techniczna „Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami”
 • Konferencja Polski Moduł Bateryjny
 • Konferencja „Energetyka obywatelska teraz! Czysta energia dla miast”
 • Panele merytoryczne Ministerstwa Środowiska
 • Panele merytoryczne resortowych instytutów naukowo – badawczych (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych)
 • Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment
 • Konferencja Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych
 • Wręczanie dyplomów programu „Solidny Partner”
 • Konferencja Forum Klimatycznego
 • Konferencja Programu Drzewo Franciszka 2019

POL-ECO SYSTEM 2019 - Konferencje i szkolenia [GALERIA ZDJĘĆ]

Bilety Mapa ekspozycji Katalog Wystawców (edycja 2019)