Organizator:

Zapraszamy na prelekcję "Lekkie kruszywo kompozytowe i technologia jego wytwarzania"

Podziel się

Lekkie kruszywo kompozytowe i technologia jego wytwarzania, dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz

19.10.2022, godz. 16:00-16:15, MTP, Aleja Lipowa, scena

Obecne jest stosowanych wiele materiałów jako lekkie kruszywa kompozytowe jednak żadne z zaproponowanych rozwiązań nie otworzą tak szerokich możliwości zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych oraz popiołów ze spalania odpadów i paliw kopalnych.

Zgodnie z GOZ, ale również założeń recyklingu materiały te powinny zostać zawrócone ponownie do wykorzystania. Próbowano stosować odpady płatka PET jako wypełnienia ale w środowisku zaprawy cementowej degradował kontaktując się ze środowiskiem alkalicznym. Nasze rozwiązanie powoduje całkowite odseparowanie go poprzez pośrednią warstwę adhezyjną wykonaną z popiołów. 

Obecnie stosowane lekkie kruszywa kompozytowe są produkowane najczęściej z odpadów z popiołów bez wykorzystania w ich produkcji odpadów z tworzyw sztucznych. W rozwiązaniu Politechniki Częstochowskiej połączono wady obydwu odpadów (popiołów i tworzyw sztucznych) w jeden produkt, który nie posiada wad składowych materiałów, które go tworzą. Uzyskano w ten sposób kruszywo, które może zastąpić nawet do 15% kruszyw kopalnych (pochodzących z zasobów nieodnawialnych).