Organizator:

Zapraszamy na konferencję "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne"

Podziel się

 "Zeroemisyjny transport i usługi komunalne  – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse" tematem konferencji towarzyszącej targom POLECO.

"Zeroemisyjny transport i usługi komunalne  – aspekty ekonomiczne, kierunki rozwoju, możliwości i szanse"

19.10.2022, MTP, Aleja Lipowa, godz.11:00-14:00

Podczas konferencji omówione zostaną rozwiązania niskoemisyjne w sektorze usług komunalnych. Uczestnicy wydarzenia postarają się odpowiedzieć na pytanie -  w jakich przypadkach uzasadnione będzie wykorzystanie pojazdów z napędem wodorowym, a w jakich z elektrycznym, czy z CNG.

Organizatorzy wydarzenia chcą rozpocząć dyskusję i wymianę doświadczeń na temat możliwości spełnienia ustawowych wymagań dotyczących transportu zeroemisyjnego. Ustawodawca zaplanował udział pojazdów niskoemisyjnych we flocie użytkowanej przez JST na co najmniej 10 proc. Taki sam pułap dotyczy podmiotów, które na zlecenie samorządu będą wykonywały zadania związane z usługami komunalnymi.

Jak przygotować się do nowych wytycznych przy braku programów finansowych (dofinansowań) na pojazdy realizujące usługi komunalne? Czy mamy jakieś alternatywy i rozwiązania? Na te i wiele innych pytań postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji.

Program konferencji:

Sesja 1. 11:00 - 12:00 Usługi publiczne, a dekarbonizacja floty – kierunki rozwoju

Prowadzący:  Konrad Różowicz, Dr Krystian Ziemski & Partners

 • Maciej Gis, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
 • Krzysztof Sosnowy, EKOCEL Sp. z o.o.
 • Arkadiusz Fiuk, ATF sp. z o.o.
 • Jacek Nowakowski, IVECO Poland Sp. z o.o.

 

Sesja 2.  12:05 - 13:05 Nowoczesna infrastruktura jako warunek skutecznej transformacji transportu – optymalizacja i racjonalna organizacja przewozów

Prowadzący: Maciej Gis,  Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

 • Tomasz Kloc, Ekoenergetyka-Polska S.A
 • Piotr Dejnarowicz, WaySun Foundation
 • Paweł Piotrowicz, TÜV SÜD
 • Hubert Szyk, go&management GmbH Spółka Komandytowa

 

Sesja 3.  13:10 - 14:10 Warunki prawne i finansowe – jakie zobowiązania, finansowania i korzyści

Prowadzący: Paweł Piotrowicz, TÜV SÜD

 • Joanna Carroz-Noriega, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Paweł Banach, Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Dominik Marczyk, Usługi Komunalne „BŁYSK"
 • Przedstawiciel NFOŚiGW (tbc)

*Organizator zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

 

 

Wstęp na konferencję dla uczestników targów POLECO jest bezpłatny.

 

Prelegenci konferencji
"Zeroemisyjny transport i usługi komunalne"

 

Krzysztof Sosnowy

Prezes Zarządu w Spółce EKOCEL oraz Dyrektor ds. Sprzedaży w ZOELLER TECH Sp. z o.o.

2004 – 2008 – Ekocel Sp. z o.o. – Zastępcy Dyrektora ds. handlowych – odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój w rejonie Polski wschodniej 2008 – 2020 – Zoeller Tech Sp. z o.o. – Export Manager – odpowiedzialny za rozwój rynków zagranicznych, m.in. Rosja, Rumunia, kraje bałtyckie oraz region krajów nordyckich 10.2020 – Ekocel Sp. z o.o. – Prezes Zarządu oraz Export Manager w Zoeller Tech Sp. z o.o.

Paweł Piotrowicz

Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych w TÜV SÜD

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Wprowadzał na rynek unikalne na skalę światową rozwiązania i konstrukcje. Ekspert i prelegent w wielu międzynarodowych konferencjach. Od kilku lat zajmuje się aspektami technologicznymi, regulacyjnymi i bezpieczeństwem technologii wodorowych. Doskonałe relacje z producentami technologii bateryjnych i wodorowych na całym świecie wykorzystuje dziś przy projektach polskich i europejskich.

Konrad Różowicz

prawnik, DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA SP. K.

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Swoją pracę zawodową łączy z działalnością naukową, popularyzatorską oraz szkoleniową. Jest autorem książek, komentarzy praktycznych, artykułów specjalistycznych oraz naukowych publikowanych w czasopismach zamówieniowych, w tym szeregu dotyczących nowego P.z.p. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń grupowych oraz konsultacji indywidualnych. Posługuje się językiem angielskim.

Jacek Nowakowski

Ekspert IVECO w zakresie napędów alternatywnych

Wiceprezes Polskiej Platformy LNG i bioLNG. Od wielu lat obszarem jego zainteresowań jest zmniejszenie śladu węglowego w transporcie. Orędownik wykorzystania metanu i biomentanu w transporcie lądowym i morskim. Inicjator zmian mających wpływ na ochronę środowiska. Prelegent i uczestnik wielu konferencji dotyczących zrównoważonego rozwoju, wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie oraz zmniejszania śladu węglowego przez transport drogowy i sektor motoryzacyjny. Podczas wystąpień wskazujący na korzyści ekologiczne i ekonomiczne płynące z dekarbonizacji transportu. Członek grupy roboczej Konfederacji Lewiatan dotyczącej zielonego Ładu.

Paweł Banach

Menedżer zespołu inżynierów ekologów, Bank Ochrony Środowiska

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Poznańskiej. Od ponad 20 lat związany z Bankiem Ochrony Środowiska. Aktualnie pełniący w banku funkcję menedżera zespołu inżynierów Ekologów. Członek grupy roboczej „Systemy wsparcia finansowego projektów wodorowych” działającej w ramach Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. W Banku Ochrony Środowiska od wielu lat zajmuje się tematyką finansowania przez bank projektów służących ochronie środowiska, głównie projektów o „zielonym” charakterze oraz współpracuje przy tworzeniu metodyk i produktów bankowych w zakresie ekologicznym.

Hubert Szyk

Specjalista ds. technologii wodorowych w go&management GmbH S. K.

Absolwent Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Odbył staż w fabryce Wystrach GmbH, gdzie uczestniczył w procesie montażu szerokiej gamy produktów. Ponadto wielokrotnie brał czynny udział w instalacji systemów tankowania na terenie Polski jak i we Francji oraz szkoleniach odbiorców końcowych z zakresu funkcjonowania tych produktów. Obecnie również uczestniczy w procesie wprowadzania na krajowy rynek urządzeń do transportu, magazynowania oraz tankowania wodoru, od doradztwa, po realizację. Uczestnik wielu konferencji dot. technologii wodorowych, w tym również certyfikowanych.

Joanna Carroz Noriega

Dyrektor Biura Branży Paliwowej i Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego

Od 20 lat zawodowo związana z branżą finansową (doradztwo finansowe, bankowość). W latach 2005-2018 pracowała w PwC Polska, gdzie zajmowała się wycenami przedsiębiorstw i wartości niematerialnych oraz innowacjami i komercjalizacją wyników prac B+R. W Banku Gospodarstwa Krajowego jest odpowiedzialna za branżę paliwową, gazową, transportową i infrastrukturę. Bierze udział w pracach grup roboczych w ramach Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość.

Dr Maciej Gis

Kierownik Biura Komunikacji, Rzecznik prasowy PSPA

Urodzony 13 grudnia 1988 roku, tytuł magistra inżyniera uzyskał wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk technicznych obronił na wydziale Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej. Ścieżka zawodowa Macieja Gisa skupia się na kwestiach naukowych. W Instytucie Transportu Samochodowego zajmował się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska w sektorze transportu. Poza pracą naukową rozwijał swoje zainteresowania aktywnie działając jako dziennikarz w czasopismach i na portalach o tematyce motoryzacyjnej. Obecnie piastuje stanowisko kierownika biura komunikacji w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych oraz jest Kierownikiem kampanii elektromobilni.pl.

Akradiusz Fiuk

ATF Sp. z o.o.

Absolwent wydziału ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Ukończył także wydział zarządzania Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Od wielu lat członkiem Zarządu Izby Branży Komunalnej. Znawca i praktyk rynku odpadowego oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska. Ekspert w dziedzinie przetwarzania odpadów, wykorzystania nowych technologii oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań technicznych i logistycznych. Znakomicie zorientowany w branży i rynku odpadów w Polsce. Jego rola w firmie to przede wszystkim wizja spójności i przyszłości firmy, gdzie istotne jest wyznaczanie kierunków rozwoju, strategii, odważne podejmowanie wyzwań. Odpowiedzialny za inicjowanie współpracy z kluczowymi klientami, poszukiwanie nowych możliwości dla firmy.

Bilety dla zwiedzających O targach Zakres tematyczny Program wydarzeń