Organizator:

Zapraszamy na konferencję "Bezpieczeństwo surowcowe - wyzwania dla gospodarki i recyklingu"

Podziel się

 

 

Konferencja

"Bezpieczeństwo surowcowe - wyzwania dla gospodarki i recyklingu"

Poznań, MTP, pawilon 5, scena 2, 17.10.2023, 11:30 - 13:30 

 

Debata: Baterie i surowce strategiczne
– praktyczne problemy branży w świetle regulacji unijnych i krajowych

 1. Cykl życia baterii – jak postępować z bateriami w każdej fazie życia baterii?
  • Rosnąca masa produkowanych i zużytych baterii,
  • Aktualne problemy podmiotów produkujących baterie - ocena ryzyka, środowisko prawne
  • Aktualne problemy podmiotów przetwarzających baterie - ocena ryzyka, środowisko prawne, presja cen w recyklingu
  • Bezpieczeństwo postępowania z bateriami - elektronika monitorująca baterie, aspekty pożarowe
  • Poziomy recyklingu baterii
  • Dobre praktyki dotyczące baterii

    2. Bezpieczeństwo dostaw surowców do baterii

    3. Rozwój nowych typów baterii – solid state, technlogia LFP i NMC

PRELEGENCI

 • prof. Zenon Foltynowicz, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, dr hab. nauk chemicznych
 • Robert Makieła, Prezes Zarządu, Wastes Service Group
 • Szymon Szenicer, Menadżer elektromobilności, Renault Trucks Polska
 • Justyna Zyga, radca prawny, partner ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
 • Aleksander Rajch, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Debata: Realia odzysku opakowań – DPR, poziomy recyklingu, bezpieczeństwo cenowe

 1. Zanieczyszczenia w DPR/ EDPR

W końcówce 2021 r. minister klimatu i środowiska wydał rozporządzenie z 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi (DzU z 2021 r. poz. 2365), które weszło w życie 1 stycznia 2022 r.

Za jego sprawą z polskiego rynku zniknęło nawet kilkaset tysięcy ton dokumentów potwierdzających recykling. Pomimo rosnącej zbiórki surowców wtórnych i przekazania ich do recyklingu. Wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacje odzysku i gminy stały się zakładnikami rosnących poziomów recyklingu i ograniczeń technologii recyklingu stosowanych w instalacjach, na które to nie mają wpływu.

Dla przykładu zanieczyszczenia, o których mówimy wynoszą od 2022 roku: w opakowaniach ze szkła około 20%. W opakowaniach z papieru i tektury (na początku 2022r. krajowe potwierdzenia recyklingu wynosiły nawet 15%. W trakcie roku poziom potrąceń znacząco się zmniejszył), aluminium od 3% do 5%, zaś w opakowaniach z tworzyw sztucznych od 5% do 30%. Rekordowa wartość z jaką spotkaliśmy się w 2022 r. to pomniejszenie o 45% masy dostarczonych opakowań z tworzyw sztucznych do recyklingu. Mniejsza wartość potrąceń wykazywana jest przy eksporcie.

Być może rozwiązaniem tego zagadnienia byłoby określenie mechanizmów rozliczenia wprowadzanych opakowań na wzór sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gdzie na pierwszym etapie operujemy na wartości zbiórki. Zaś dopiero kolejnymi etapami są: ponowne użycie i recykling, którego poziom uzależniony jest od grupy (rodzaju) przekazanego do recyklingu urządzenia.

Mechanizm zanieczyszczeń w ramach wydawanych potwierdzeń dpr prowadzi nas do błędnych wartości. Przy zebraniu 100 ton stłuczki szklanej i zastosowaniu 20% zanieczyszczeń przy potwierdzeniu recyklingu, czterokrotne zamknięcie obiegu (zbiórka-> recykling-> produkt) pozbawia nas prawie 60 ton "surowca"!

 1. Frakcje kaloryczne surowców/ odpadów znikają z rynku

Ostatni kwartał 2022 i pierwszy kwartał 2023 przyniósł kilkunastoprocentowy spadek zbiórki odpadów frakcji kalorycznej. Ile było w tym winy sezonu grzewczego (pamiętne słowa: "Trzeba w tej chwili palić wszystkim, poza oponami czy podobnymi szkodliwymi rzeczami, bo Polska musi być ogrzana"), a ile inflacji i spadku konsumpcji, a przez to produkcji.

W naszej branży szczególnie intersujący okazał się status opakowań z drewna. Opakowań, czyli frakcji, która powinna zostać zebrana z rynku celem poddania recyklingowi, a którą to zgodnie z prawem każdy wytwórca ma prawo przekazać osobie fizycznej, aby ta napaliła tą paletą w piecu.

   3. Problem "żółtego worka" na który składają się takie zagadnienia jak:

 • Morfologia odpadów, które trafiają do żółtego pojemnika. Wprowadzający i organizacje szczególnie zainteresowane są odpadami opakowaniowymi (15 01 02, 15 01 04 i 15 01 05), które do niego trafiają. Gminy i zakłady komunalne ponadto patrzą na pozostałe odpady, które trafiają do żółtego pojemnika, a które tylko w niewielkim stopniu nadają się do recyklingu.
 • Cena zagospodarowania odpadów z żółtego worka. Koszty pracy, energii, recyklingu i utylizacji frakcji nienadających się do recyklingu.
 • Problem z uzyskaniem potwierdzeń recyklingu w uzasadnionej obawie o wzrost kosztów przyjęcia 15 01 06 do sortowni.

  4. Odroczona w czasie kontrola recyklerów i weryfikacja faktycznego przetwarzania. Powoduje, że ryzyko i odpowiedzialność za błędy podmiotów wydających potwierdzenia recyklingu spoczywa na organizacji.

  5. Sytuacja gospodarcza

PRELEGENCI

 • Michał Kusz, Prezes Zarządu GREEN RECOVERY Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
 • Karolina Skorupa, Dyrektor Handlowy oraz Członek Zarządu FCC Polska Sp. z o. o.
 • Katarzyna Wolny-Tomczyk: adwokat, partner ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Prezes Zarządu Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy
 • Artur Domaszewicz, Redaktor Serwisu odpady-help.pl 

 

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

 

Prelegenci konferencji

Artur Domaszewicz

Redaktor Serwisu odpady-help.pl Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi.

Prof. Zenon Foltynowicz

Profesor nauk ekonomicznych, dr hab. nauk chemicznych, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 1999-2005 prodziekan oraz 2005-2012 dziekan Wydziału Towaroznawstwa UEP w Poznaniu. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą. Specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju, ekologii produktów i przemysłowej, gospodarce odpadami, recyklingu tworzyw sztucznych, nowych materiałach dla opakowalnictwa. Jego dorobek obejmuje ponad 60 publikacji w czasopismach posiadających Impact Factor (Lista A), ponad 120 z Listy B oraz rozdziały w monografiach, wygłosił ok. 180 komunikatów konferencyjnych. Efektem innowacyjnych badań są 33 patenty polskie i 5 międzynarodowych.

Michał Kusz

Prezes Zarządu GREEN RECOVERY Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Ponad 19-letnie doświadczenie w zarządzaniu procesami funkcjonowania organizacji odzysku i realizacji obowiązków w zakresie wprowadzanych opakowań, baterii oraz sprzętu elektrycznego. Współpracował z największymi firmami zajmującymi się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów oraz przedsiębiorstwami wprowadzającymi opakowania, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Robert Makieła

Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Wastes Service. Praktyk i założyciel grupy kapitałowej Wastes Service z długoletnim doświadczeniem w sektorze recyklingu i gospodarki odpadami. Od kilku lat dynamicznie inwestujący w sektor odzysku i recyklingu surowców kluczowych dla gospodarki pochodzących z Elektromobilności EV, E-scrap.

Aleksander Rajch, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Ekspert do spraw relacji międzynarodowych i technologii autonomicznych w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych. Prawnik, absolwent WPIA na Uniwersytecie Warszawskim. Praktyk komunikacji korporacyjnej i public affairs. Swoje doświadczenie zdobywał na rynkach energetycznych, finansowych oraz FMCG. Zarządza również agencją public relations i kilkoma projektami z zakresu nowych technologii. Jest entuzjastą innowacji i rozwiązań przyszłości. Jako zapalony żeglarz i narciarz, autentycznie wierzy w budowę dynamiki i ruchu bez spalin.

Karolina Skorupa

Dyrektor Handlowy oraz Członek Zarządu w FCC Polska Sp. z o. o. Absolwetka AGH na specajlizacji Gospodarki odpadami Uprawniony audytor w ramach norm środowiskowych 14001 15 lat w branży odpadowej. Doświadczony menadzer z wieloletnim stażem pacujący wg schematu ZAPLANUJ, WYKONAJ, SPRAWDŹ, POPRAW. Potrafi podejmować decyzje i jest zorientowany na działanie.

Szymon Szenicer

Doświadczony menedżer elektromobilności, który od kilku lat aktywnie uczestniczy w rozwoju rynku elektromobilności w Polsce. Jego obecnym wyzwaniem jest rola Menedżera Elektromobilności w firmie Renault Trucks Polska, gdzie odpowiedzialny jest za rozwój strategii firmy dotyczącej pojazdów dostawczych i ciężarowych napędzanych energią elektryczną. Szymon zdobył swoje cenne doświadczenie w kilku znaczących firmach z branży elektromobilności. W swojej roli jako Kierownik projektów ds. elektromobilności w ENGIE, nadzorował montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych, w szczególności w lokalizacjach autoryzowanych dealerów samochodowych. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora ds. Strategicznych Partnerów Biznesowych w Ekoen, gdzie aktywnie kształtował współpracę i wspierał rozwój strategii firmy. Szymon jest ekspertem w dziedzinie elektromobilności, który rozumie potrzeby rynku oraz wyzwania związane z przejściem na zrównoważone formy transportu. Jego wiedza i doświadczenie związane z budowaniem infrastruktury ładowania oraz znajomość produktów e-mobility Renault Trucks wspierają Polskich przedsiębiorców w procesie transformacji energetycznej.

Katarzyna Wolny-Tomczyk: adwokat, partner ECO LEGAL, prezes zarządu Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego (w kontekście regulacji krajowych i unijnych). Udziela wsparcia w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych. Wspiera w procesie ustalania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także reprezentuje w postępowaniach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, kar i odpowiedzialności za szkody w środowisku. Doradza w sprawach związanych z prawem geologicznym i górniczym, prawem energetycznym, emisjami gazów cieplarnianych i z obrotem uprawnieniami do emisji. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa odpadowego organizowane dla przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów. Od sierpnia 2020 roku Członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy. Od lipca 2022 roku Prezes Zarządu Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy. Od września 2022 roku Członek grupy roboczej ds. pochodzenia i dostępności biomasy – przy departamencie OZE w MKiŚ.

Justyna Zyga: radca prawny, partner ECO LEGAL

Doradza dużym przedsiębiorcom z kapitałem polskim i zagranicznym oraz sektorowi MŚP, w tym spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności z branży gospodarowania odpadami, produkcyjnej, finansowej, FMCG. Reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych. Z sukcesem zrealizowała projekty obejmujące m.in wprowadzenie akcji spółki na giełdę (IPO), emisje obligacji (publiczne i prywatne), pozyskiwanie finansowania (m.in mezzanine, zabezpieczone i niezabezpieczone kredyty bankowe), połączenia i przekształcenia spółek (M&A), sprzedaże przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części. W bieżącej pracy wspiera Zarządy i Rady Nadzorcze spółek, negocjuje warunki umów, przygotowuje różnorodne akty prawa pracy (regulaminy, umowy, porozumienia zbiorowe), reprezentuje pracodawców w sporach prawa pracy, zajmuje się problematyką zwolnień grupowych, zarządzaniem sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwach, obsługuje spółki funkcjonujące w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.