Organizator:

Zapraszamy na konferencję "Bezpieczeństwo surowcowe - wyzwania dla gospodarki i recyklingu"

Podziel się

 

 

Konferencja

"Bezpieczeństwo surowcowe - wyzwania dla gospodarki i recyklingu"

Poznań, MTP, pawilon 5, scena, 17.10.2023

Dobrze prosperująca gospodarka opiera się na dostępie do różnorodnych surowców, które stanowią podstawę produkcji i tworzenia dóbr. W obliczu rosnącej globalnej konkurencji i zmian środowiskowych, zagadnienie bezpieczeństwa surowcowego nabiera kluczowego znaczenia. Dodatkowo surowce kluczowe i strategiczne odgrywają szczególną rolę w funkcjonowaniu gospodarki, ponieważ są niezastąpione dla wielu sektorów przemysłowych oraz mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego i stabilności ekonomicznej. Zapewnienie dostępu do tych surowców staje się wyzwaniem, zwłaszcza w kontekście zmieniających się relacji międzynarodowych i globalnej konkurencji. Dla utrzymania zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływu na środowisko, konieczne jest zarządzanie zasobami surowców oraz promowanie efektywności recyklingu.

Surowce pochodzące ze zużytego sprzętu, baterii i opakowań, zwane często surowcami wtórnymi, stanowią istotny element globalnego łańcucha dostaw surowców i są kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz minimalizacji wpływu na środowisko. W dzisiejszym świecie, w którym konsumpcja rośnie lawinowo, zarządzanie tymi surowcami staje się nie tylko ekonomiczną koniecznością, ale także kwestią społeczną i ekologiczną.

Argumenty za:

 • Metale z elektroniki i sprzętu elektrycznego: Elektronika i sprzęt elektryczny zawierają cenne metale, takie jak złoto, srebro, miedź i pallad. Recykling tych urządzeń pozwala odzyskać te surowce, co nie tylko ogranicza wydobycie tych metali, ale także zmniejsza ilość odpadów elektronicznych na wysypiskach.
 • Baterie: Baterie są niezbędnym elementem naszego codziennego życia, ale także źródłem cennych surowców, takich jak lit, kobalt czy nikiel. Efektywny recykling zużytych baterii jest kluczowy, ponieważ pozwala odzyskać te surowce.
 • Opakowania: Opakowania, zarówno plastikowe, szklane, jak i papierowe, są powszechnie używanymi produktami, których zużycie rośnie wraz z rozwojem konsumpcjonizmu. Recykling opakowań pozwala na ograniczenie wycinki drzew, zużycia energii oraz emisji CO2 związanymi z produkcją nowych opakowań. Ponadto, recykling plastikowych opakowań zmniejsza problem zanieczyszczenia plastikiem oceanów i ekosystemów.
 • Dywersyfikacja dostaw: Zbyt duża zależność od jednego źródła surowców może prowadzić do ryzyka ich niedoborów z powodu konfliktów, katastrof naturalnych czy zmian politycznych. Poprzez rozwijanie różnorodnych źródeł surowców oraz promowanie recyklingu, gospodarka może być bardziej odporna na niespodziewane zakłócenia.
 • Ekonomiczna efektywność: Recykling i odzyskiwanie surowców często są ekonomicznie bardziej efektywne niż tradycyjne metody pozyskiwania. Tworzą także nowe miejsca pracy w sektorze recyklingu i przetwarzania surowców wtórnych.
 • Innowacje technologiczne: W obliczu ograniczonych zasobów naturalnych, gospodarki są zmuszone do poszukiwania innowacyjnych metod wydobycia, przetwarzania i recyklingu surowców. To z kolei przyspiesza rozwój nowych technologii oraz postępu w dziedzinie nauki.
 • Zrównoważony rozwój: Konieczność oszczędzania surowców i ograniczania ich zużycia napędza gospodarkę w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju, co jest kluczowe dla przyszłych pokoleń.

Argumenty przeciw:

 • Koszty początkowe: Wprowadzanie bardziej złożonych systemów recyklingu i odzyskiwania może wymagać znacznych inwestycji początkowych, co może być trudne do zrealizowania dla niektórych sektorów gospodarki.
 • Bariery technologiczne: Niektóre rodzaje surowców są trudne do recyklingu ze względu na skomplikowane procesy technologiczne lub obecność zanieczyszczeń, co stawia wyzwanie przed efektywnością tego procesu.
 • Współpraca międzynarodowa: Wprowadzanie zmian w obszarze bezpieczeństwa surowcowego wymaga współpracy wielu państw i organizacji, co może być trudne do osiągnięcia ze względu na różnice polityczne i ekonomiczne.
 • Konsumpcjonizm: Kultura konsumpcjonizmu i szybko rosnąca liczba ludności mogą prowadzić do wzrostu zapotrzebowania na surowce, co utrudnia osiągnięcie celów związanych z bezpieczeństwem surowcowym.

Bezpieczeństwo surowcowe staje się coraz ważniejszym tematem w kontekście globalnej gospodarki
i środowiska. Wprowadzenie skutecznych strategii zarządzania surowcami w tym surowcami kluczowymi i strategicznymi oraz promowanie recyklingu są niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Jednakże, osiągnięcie tych celów wymaga zrównoważonego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty ekologiczne, jak i ekonomiczne, oraz skoordynowanej współpracy na poziomie międzynarodowym.

Promowanie efektywności recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym jest niezbędne w kontekście bezpieczeństwa surowcowego. Firmy i konsumentów należy zachęcać do segregacji
i recyklingu, a także rozwijania technologii umożliwiających bardziej efektywny proces odzyskiwania surowców z odpadów. Dodatkowo, istnieje potrzeba regulacji, które będą promować odpowiedzialność producentów za cykl życia swoich produktów, co skłoni ich do projektowania bardziej trwałych i łatwych do recyklingu rozwiązań.

Warto podkreślić, że efektywne zarządzanie surowcami pochodzącymi ze zużytego sprzętu, baterii i opakowań nie tylko przyczynia się do bezpieczeństwa surowcowego, ale również pomaga w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego, co jest niezbędne dla długotrwałego dobrobytu społecznego i gospodarczego. W miarę jak świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie, takie podejście do zarządzania surowcami staje się coraz bardziej kluczowe.

 

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.