Organizator:

Zapraszamy na 22. Forum Energii i Recyklingu podczas targów POLECO

Podziel się

 

19-20 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

KONFERENCJA HYBRYDOWA: Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz online

Rejestracja na: https://forum.energiairecykling.pl/

 

To już 22 edycja wydarzenia organizowanego przez redakcję miesięcznika "Energia i Recykling" wraz z Grupą MTP. Tegoroczne Forum Energii i Recyklingu odbędzie się w dniach 19-20 października 2022 r. w Poznaniu podczas Targów POLECO.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się miedzy innymi:

 • Energia odpadowa - odzysk energii i ciepła odpadowego oraz sposoby ich magazynowania
 • ZSEiE - rynek oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • ROP - nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce oraz system kaucyjny/depozytowy

PROGRAM FORUM ENERGII I RECYKLINGU

1. dzień (19.10.2022) – Forum Energii i Recyklingu:

Zagospodarowanie odpadów i GOZ

Harmonogram wystąpień podczas 1. dnia Forum Energii i Recyklingu

Sesja I:

10.10 - 10.20

Rozpoczęcie Forum Energii i Recyklingu

10.20 - 10.40

Kluczowe planowane zmiany prawa Unii Europejskiej i Polski dot. ZSEE

Sergiusz Urban [WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.]

10.45 - 11.15

Wpływ nowych regulacji na rynek ZSEE w Polsce

Grzegorz Skrzypczak, [ElektroEko]

11.20 - 11.50

Dominik Dobek [ZIPSEE Cyfrowa Polska]

11.55 - 13.00 DEBATA EKSPERCKA

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kłopotliwy odpad czy prawdziwy skarb?”

Uczestnicy debaty:

 • Wojciech Konecki; [APPLIA]
 • Grzegorz Skrzypczak; [ElektroEko]
 • Dr Robert Wawrzonek; [REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM]
 • Dominik Dobek [ZIPSEE Cyfrowa Polska]: online
 • Sergiusz Urban [WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.]
 • Leszek Papciak [Elektrorecykling SA]

Sesja II:

Rządowy model systemu kaucyjnego a przyszłość rozszerzonej odpowiedzialności producenta

13.00 - 13.30

„Odpady w „Smart City” – innowacyjne rozwiązania dla gospodarki odpadami w mieście”

Ignacy Kaźmierczak [Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.]

13.35 - 13.55

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta na krajach Unii Europejskiej

Tomasz Siewierski [BOO Organizacja Odzysku Opakowań i Odpowiedzialności Producenta S.A.]

14.00 - 14.20

Fakty i mity w zagospodarowaniu wielomateriałowych odpadów opakowaniowych

Tadeusz Pokrywka [Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań4

14.50 - 15.10

Twórz Zamknięty Obieg Szkła

Piotra Kardaś [Związek Pracodawców Polskie Szkło]

15.40 - 16.30 DEBATA EKSPERCKA

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta

14.25 - 14.45

Recyklingowalność na przykładzie opakowań wielomateriałowych

Konrad Nowakowski [ Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań]

15.15 - 15.35

Aktualna sytuacja na rynku recyklingu opon

Andrzej Kubik [GPR Guma i Plastik Recycling Spółka z o.o.]

Uczestnicy debaty

 • Ignacy Kaźmierczak [Interzero Organizacja Odzysku Opakowań SA]
 • Dr Robert Wawrzonek; [REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM]
 • Tadeusz Pokrywka; [Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań]
 • Piotra Kardaś; [Związek Pracodawców Polskie Szkło]
 • Tomasz Siewierski; [BOO Organizacja Odzysku Opakowań i Odpowiedzialności Producenta S.A]
 • Konrad Nowakowski; [Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań]

 

2. dzień (20.10.2022) – Forum Energii i Recyklingu:

Produkcja i wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach komunalnych.

Harmonogram wystąpień podczas 2. dnia Forum Energii i Recyklingu

11.00 -11.20

Odzysk energii z odpadów - szanse i wyzwania

Tymoteusz Mądry, Aspiratio Consulting

11.20 - 11.40

Energetyczne wykorzystanie odpadów jako droga do GOZ

Katarzyna Wolny-Tomczyk [Kancelaria Eco Legal]

11.40 - 12.00

Biometan

Klaudiusz Nowotny [Nahtec]

12.00 - 12.20

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny

Krzysztof Kochanowski [Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME]

12.20 - 12.50

Możliwości wykorzystania odpadów w produkcji biopaliw transportowych

Adam Stępień [Krajowa Izba Biopaliw]

12.50 - 13.10

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min. uruchomienia rynku biometanu, bioLNG, konwersja biogazu do biometanu oraz sytuacja na rynkach paliw

Marek Pituła [Polskie Stowarzyszenie Biometanu]

13.10 - 13.30

Strategie długoterminowego zabezpieczenia cen energii bez wydatków inwestycyjnych

Sebastian Lorenc [Columbus Energy]

13.30 - 15.00 Debata

Czy odpady mogą ograniczyć skutki kryzysu energetycznego i paliwowego

Uczestnicy debaty:

Krzysztof Kochanowski [Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME]

Adam Stępień [Krajowa Izba Biopaliw]

Marek Pituła [Polskie Stowarzyszenie Biometanu]

Sebastian Lorenc [Columbus Energy]