Organizator:

Wieluń, Tuczno i Łukowica inwestują w GOZ

Podziel się

Trzy gminy otrzymały dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na wdrożenie rozwiązań zgodnych z GOZ.

Umowa potwierdzająca przekazanie środków dla Wielunia – ponad 3,4 mln zł dotacji i tyle samo preferencyjnej pożyczki – została podpisana pod koniec stycznia br. Niebawem dwie inne gminy – Tuczno i Łukowica – zainwestują w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W wyniku realizacji wieluńskiego projektu zostanie rozbudowana część biologiczna instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych o wydajności 23,6 tys. Mg/rok. Planowany efekt ekologiczny przedsięwzięcia został zdefiniowany jako ograniczenie masy składowanych odpadów na poziomie 3 tys. Mg/rok, a masa odpadów zielonych i innych bioodpadów poddanych recyklingowi wynosi 2 tys. Mg/rok.

Umowa z Wieluniem zapoczątkowała podpisywanie innych umów, które objęte są programem pilotażowym NFOŚiGW „Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie”.

W najbliższym czasie w ramach tego programu planowane jest podpisanie kolejnych umów z gminami: Tuczno i Łukowica na łączną kwotę dofinansowania ok. 12,2 mln zł, w tym dotacje to ponad 6,2 mln zł a pożyczki – ok. 5,6 mln zł. Wsparcie obejmować będzie między innymi przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji gminnych budynków, modernizacji oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, segregacji odpadów oraz edukacji ekologicznej, czyli głównych aspektów składających się na gospodarkę w obiegu zamkniętym.

Pilotażowy charakter programu ma pokazać możliwości i potencjał gmin w zakresie wdrażania realnych i użytecznych rozwiązań stymulujących proces ich przechodzenia na model gospodarki o bardziej zamkniętym  obiegu.