Organizator:

Wielkopolska stawia na wodór

Podziel się

Podpisano Deklarację o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Sygnatariuszami były m. in.: lokalne samorządy, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa.

Wielkopolska Dolina Wodorowa pozwoli na wykorzystanie potencjału regionu w dążeniu do aktywnego włączenia się z rodzimymi rozwiązaniami technologicznymi w światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze. Wzmocni też pozycję konkurencyjną Wielkopolski. 

Deklarację podpisali przedstawiciele województwa - na czele z marszałkiem Markiem Woźniakiem oraz Jackiem Bogusławskim, przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej - prezydenci największych wielkopolskich miast, rektorzy uczelni i przedstawiciele biznesu.

W grudniu 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Regionalną Strategię innowacji dla Wielkopolski 2030. Jej najważniejszym celem jest rozwój gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Strategia uwzględnia zapisy obowiązujących dokumentów europejskich oraz krajowych. 

Wielkopolska stworzyła już pierwszą strategię neutralności klimatycznej - na początku dotyczącą wschodniej części regionu. 

- Technologie oparte na wodorze to nowoczesne rozwiązania, które powinniśmy wspierać. Mam nadzieję, że już wkrótce uda się zakupić dla Poznania 84 autobusy z napędem wodorowym. Wysłaliśmy już wniosek o dofinansowanie. Jeśli projekt się powiedzie, podzielimy się swoimi doświadczeniami z innymi miejscowościami regionu. Dbałość o jakość powietrza i rozwój alternatywnych źródeł energii jest naszą powinnością - podkreślał Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania. 

MPK Poznań przesłało wniosek o dofinansowanie zakupu 84 autobusów wodorowych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli otrzyma wsparcie, rozpocznie procedurę zakupową - wówczas autobusy mogłyby pojawić się w Poznaniu w latach 2022-2025.Chodzi o 38 pojazdów o standardowej długości 12 metrów oraz 46 przegubowych, 18-metrowych.

Sygnatariuszami deklaracji są: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, prezydenci: Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego, przedstawiciele władz uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego, a także przedstawiciele biznesu: Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A, Solaris Bus&Coach sp. z o.o., Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

 

Źródło: UM Poznania