Organizator:

W Przykonie powstała farma wiatrowa o mocy 31 MW

Podziel się

Wyprodukowana energia będzie w stanie zasilić ok. 30 tys. gospodarstw domowych.

W Przykonie w województwie wielkopolskim na zrekultywowanych terenach pokopalnianych powstała farma wiatrowa o mocy 31 MW. Inwestycja składa się z 9 turbin o mocy 3,45 MW, a jej roczna produkcja szacowana jest na ok. 75 GWh. Wyprodukowana energia będzie w stanie zasilić ok. 30 tys. gospodarstw domowych. 

– Farma Wiatrowa w Przykonie to najnowszy i największy projekt inwestycyjny OZE w Grupie Energa.  Koncern systematycznie zwiększa udział odnawialnych źródeł  w swoich zasobach, posiadając duży, zdywersyfikowany portfel aktywów i długofalowe plany inwestycyjne. Szacujemy, że na 300 ha, na których powstała farma, można wybudować aktywa o łącznej mocy ok. 150 MW. Jedną z inwestycji, które bierzemy pod uwagę w tej lokalizacji jest farma fotowoltaiczna Gryf o mocy ok. 20 MW – mówi Jacek Goliński, Prezes Zarządu Energi SA.

W 2019 roku łączny udział odnawialnych źródeł energii w miksie wytwórczym Grupy Energa wyniósł ok. 38% i był o 7% wyższy w stosunku do roku poprzedniego. Duży udział w tym wyniku miał wzrost produkcji z pięciu farm wiatrowych, które wygenerowały 447 GWh, czyli o 16% więcej energii niż w roku 2018. Jest to jeden z najlepszych wyników w historii farm wiatrowych Grupy Energa. Tak wysoki poziom produkcji z wiatraków odnotowany w ubiegłym roku pozwolił na uniknięcie emisji 364 tys. ton CO2 do atmosfery, zapewniając przy tym prąd dla ok. 128 tys. gospodarstw domowych. Wraz z uruchomieniem inwestycji w Przykonie moc zainstalowana we wszystkich aktywach wiatrowych Grupy Energa wzrosła do 242 MW, a łączna średnia roczna produkcja do 495 GWh. Przy korzystnych warunkach atmosferycznych w 2021 r. może ona przekroczyć pułap 500 GWh.