Organizator:

V Forum Rozwoju Miast w Poznaniu

Podziel się

Tematem przewodnim jubileuszowej edycji Forum będzie "Świadomość jako źródło nowych (?) trendów". W czwartek, 24 czerwca podpisano list intencyjny w sprawie organizacji V Forum Rozwoju Miast - międzynarodowej konferencji o tematyce miejskiej, która odbędzie się 13-14 października.

Prelekcji wygłoszonych w ramach Forum będzie można wysłuchać w j. polskim i angielskim, będą też tłumaczone na język migowy.

Forum Rozwoju Miast po raz kolejny stanie się miejscem wymiany wiedzy, dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w Polsce i Europie. List intencyjny w studiu MTP został podpisany przez Miasto Poznań, Grupę MTP, Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 

Wydarzenie adresowane jest do mieszkańców małych i dużych miast, samorządowców, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedstawicieli biznesu i nauki oraz praktyków i pasjonatów zagadnień miejskich w Polsce i na świecie. 

Prelekcji wygłoszonych w ramach Forum będzie można wysłuchać w językach polskim i angielskim. Będą one tłumaczone także na język migowy. 

Udział w Forum jest bezpłatny. Wydarzenie będzie transmitowane online na platformie PPV. Rejestracja będzie możliwa od września.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronach: forumrozwojumiast.poznan.pl/2021 oraz Fb.

Porozmawiajmy o mieście po pandemii

Tematyka tegorocznej edycji Forum będzie koncentrować się wokół trendów miejskich, które odrodziły się i rozprzestrzeniły podczas pandemii. Mowa będzie również o rozwijających się obecnie z dużą intensywnością ruchów miejskich i oddolnych inicjatyw - takich jak ekonomia obiegu zamkniętego, "locavore" (lokalne wytwarzanie i spożywanie żywotności) i postwzrost. 

Wśród omawianych tematów znajdą się: idea miasta 15-minutowego, działania na rzecz odzyskiwania przestrzeni miejskiej dla potrzeb i działalności mieszkańców oraz inicjatywy przedstawiające wizję lepszego, zrównoważonego świata. Prezentowane zagadnienia dotyczyć będą także mądrego i sprawiedliwego zarządzania tym, co produkujemy i konsumujemy w kontekście zmian klimatycznych. Część omawianych w ramach Forum tematów dotyczyć będzie roli kapitału społecznego oraz technologii w odbudowie miast po pandemii. 

Wiedzą i doświadczeniami z uczestnikami Forum podzielą się przedstawiciele miast zagranicznych i polskich, m.in. Sztokholmu, Paryża, Barcelony, Londynu, Berlina, Amsterdamu, Hanoweru. 

Główne bloki tematyczne

Miasto 15 minutowe - to blok, który dotyczyć będzie takich zagadnień jak zmiany w funkcjonowaniu instytucji miejskich, środowisko, przestrzeń, architektura, zieleń. Jego uczestnicy wezmą też pod lupę rozwiązania transportowe - jako układ umożliwiający pieszy dostęp do codziennych usług w okolicy miejsca zamieszkania, ograniczający konieczność mobilności, przeciwdziałający monokulturze dzielnic oraz procesom suburbanizacji, a także sprzyjający rozwojowi związków z miastem i relacji sąsiedzkich. 

Priorytety rozwoju miast po koronawirusie - ta część Forum skupi się na zmianach w sposobie myślenia o rozwoju miasta, jakie widoczne są w przeobrażeniach instytucji publicznych oraz sposobie działania społeczności lokalnych. Uczestnicy przyjrzą się także nowym wskaźnikom jakości życia w mieście, odpowiadającym założeniom zielonej gospodarki oraz ograniczonej konsumpcji.

W bloku pod nazwą: Społeczność lokalna jako źródło miejskiej odporności - rozmówcy skupią się na mechanizmach instytucjonalnego wspierania pomysłowości i zaradności mieszkańców, która jest kluczowym czynnikiem, pozwalającym przetrwać w obliczu kryzysów i napięć i umożliwiającym adaptację do zmieniających się warunków życia w mieście.

Inteligentne miasto - to blok, w którym rozmowy dotyczyć będą rozwiązań technologicznych ułatwiające życie w miastach: zwłaszcza pracę, organizację życia w mieście, czas wolny, naukę, a także powiązanie tych innowacji ze społecznościami.