Organizator:

Spotkanie z ekspertami Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska

Podziel się

Celem działania Strefy jest efektywna obsługa inwestorów, ich wsparcie w procesie inwestycyjnym oraz promocja korzyści płynących z rozliczeń zwolnień podatkowych CIT lub PIT w ramach stref działających w kraju.

Zapraszamy na spotkanie z ekspertami
Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska podczas targów POLECO!

19.10 – godz. 14:30-15:30, Aleja Lipowa, scena

Do 2018 roku preferencyjne warunki inwestowania ograniczone były do terenów Specjalnych Stref Ekonomicznych. Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, ustalone zostały kryteria uzyskiwania wsparcia na terenie całej Polski.

Obecnie przedsiębiorca z branży produkcyjnej lub nowoczesnych usług dla biznesu składa wniosek do SSE – zarządzającej danym obszarem, o wydanie decyzji o wsparciu. Jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Wysokość pomocy publicznej uzależniona jest od stopy bezrobocia w danym regionie i wielkości inwestującego przedsiębiorstwa. W Wielkopolsce można uzyskać pomoc publiczną w wysokości do 45% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że inwestor nie odprowadza podatku dochodowego do wysokości przyznanego wsparcia, nawet przez 10 lub 15 lat w przypadku Wielkopolski.

Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

PSI Wielkopolska została powołana przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. K-S SSE obchodzi w tym roku swoje 25-lecie. Jest jedną z najszybciej rozwijających się polskich specjalnych stref ekonomicznych, zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i terytorialnym. Strefa oferuje szeroki wybór terenów w pełni przygotowanych do rozpoczęcia inwestycji od zaraz, a sprawność działania i szybkość obsługi inwestora, znacznie ułatwia firmom rozpoczęcie i prowadzenie działalności na administrowany przez nią terenie.

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorców w zakresie zarządzanym przez K-S SSE to 13,6 mld złotych. Przedsiębiorcy strefowi zatrudniają ponad 50 tys. osób, z czego aż 23 tys. to nowe  miejsca pracy. Po trudnym, naznaczonym pandemią roku 2020, ubiegły rok był dla nas rekordowy. Spółka osiągnęła najlepsze wyniki w całej 25-letniej historii – nasi przedsiębiorcy zadeklarowali inwestycje o wartości ponad 5 mld zł, co uplasowało nas na 2-gim miejscu pośród czternastu SSE w Polsce. Pozytywnie podsumowaliśmy również pierwsze półrocze bieżącego roku, w którym wydaliśmy 11 Decyzji o Wsparciu oznaczających wydatki inwestycyjne o wartości blisko 900 mln zł i kolejne 220 nowych miejsc pracy.

Gdzie nas znaleźć?

Na nasze stoisko zapraszamy przedsiębiorców planujących inwestycje. Sprawdzimy, doradzimy, poinformujemy o potencjalnych możliwościach uzyskania ulg podatkowych CIT lub PIT. Jesteśmy dla Państwa dostępni także przez cały rok w siedzibie PSI Wielkopolska mieszczącej się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie nr 10.