Organizator:

„Solidny partner w środowisku lokalnym” 2019 nagrodzony

Podziel się

Wyróżnienia „Solidny partner w środowisku lokalnym” są realizowane w ramach programu „Solidny Partner”.

W ramach projektu są nagradzane oraz upowszechniane dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżniane są również dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne), a także nagradzane inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

Raporty ONZ oraz wielu organizacji ekologicznych, oparte na wieloletnich obserwacjach i rzetelnych badaniach naukowych, sygnalizują postępującą degradację środowiska naturalnego (ocieplanie klimatu, zanieczyszczanie powietrza, niedobór wody, zaśmiecanie plastikiem i in.), spowodowaną działaniem ludzi i zagrażającą katastrofami ekologicznymi. Stąd też przeciwdziałanie tym zjawiskom jest obecnie jednym z głównych priorytetów w strategii działania Komisji Europejskiej, a także jednym z podstawowych priorytetów programu “Solidny Partner”.

Jak wskazuje wiele badań, brak zaufania stanowi istotną barierę dla bardziej efektywnych, niż dotąd, form współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, co jest szczególnie ważne dla właściwego wykorzystania środków unijnych i ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu roli innowacji (będących jednym z priorytetów długookresowej strategii rozwoju kraju) w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Wyróżnienia w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym” (realizowanym w ramach programu „Solidny Partner”) zostały wręczone laureatom 10.10 2019 r., podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Dyplomy uznania otrzymali następujący laureaci:

  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miejski w Legionowie, Urząd Miasta i Gminy Chorzele, Urząd Miasta i Gminy Sierpc, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe w Płocku, Urząd Gminy w Pomiechówku, Urząd Gminy w Przesmykach, Urząd Gminy Wiązowna,

  • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: Urząd Gminy i Miasta w Bobolicach

Specjalne dyplomy uznania programu „Solidny Partner” otrzymały także firmy od wielu lat uczestniczące w programie:

  • Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu (od 1997 r.)
  • ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k. w Kole (od 2003 r.)
  • Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o. w Poznaniu (od 2008 r.).