Organizator:

Produkt w obiegu - do udziału zaprasza Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska

Podziel się

Konkurs promuje rozwiązania, usługi, startupy i produkty zgodne z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Zgłoszenia można przesyłać do 23.09.

Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska zaprasza do udziału w konkursie

- Już po raz piąty zobaczymy z jakich innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ekologii korzystają polscy przedsiębiorcy. W konkursie Produkt w obiegu mogą wziąć udział wszyscy producenci, dystrybutorzy, projektanci i usługodawcy, którzy działają w idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej podstawą jest ecodesign, czyli takie zaprojektowanie procesu produkcji, które pozwoli na zminimalizowanie kosztów, zarówno w wymiarze środowiskowym, jak i społecznym i ekonomicznym, oraz ponowne wykorzystanie produktu po jego recyklingu. Taki system umożliwia pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko. Dbając o oszczędność zasobów naturalnych, dbamy również o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń.

V edycja konkursu Produkt w obiegu Regulamin konkursu

Celem prestiżowego konkursu Ministra Klimatu i Środowiska Produkt w obiegu jest promowanie oraz upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Konkurs przeznaczony jest dla producentów, projektantów, dystrybutorów, startupów oraz usługodawców.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są TUTAJ>>