Organizator:

V edycja konkursu Produkt w obiegu

Podziel się

Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w praktyce oznacza ograniczenie zużycia i marnotrawstwa zasobów naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Coraz więcej przedsiębiorstw dąży do wykorzystania ich ponownie w jak największym stopniu, tworząc tym samym nową wartość swoich produktów.

 

 

Celem prestiżowego konkursu Ministra Klimatu i Środowiska Produkt w obiegu jest promowanie oraz upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Konkurs przeznaczony jest dla producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców.

Do konkursu zgłaszać można projekty, które wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. w ideę minimalizacji wpływu na środowisko wytworzonych produktów przez takie ich zaprojektowanie i wybór materiałów, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie. 

Ekoprojektowanie, będące podstawą gospodarki o obiegu zamkniętym, jest podejściem do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem wpływu produktu na środowisko. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw widzi konieczność monitorowania swojego oddziaływania na środowisko, zarówno w kontekście wpływu wywieranego przez organizację, jak również wytwarzanych produktów. Dbałość przedsiębiorstw o aspekty środowiskowe przyczynia się do zmniejszenia kosztów produkcji, zarówno w wymiarze środowiskowym, społecznym, jak i ekonomicznym.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.gov.pl/klimat/konkursy

 

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

Konkurs sfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.