Organizator:

Prawie 12 mld zł na projekty środowiskowe w 2023 r.

Podziel się

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy w 2023 r. na projekty środowiskowe (w tym inwestycje energetyczne) ok. 11,8 mld zł ze środków własnych. Z kolei na dotacje przeznaczonych będzie ponad 8 mld zł.

NFOŚiGW przekazał, że w ramach finansowania dotacyjnego w 2023 r. do beneficjentów ma trafić 8,1 mld zł, zaś w formie finansowania zwrotnego - blisko 3,7 mld zł. Łącznie ze środków własnych Fundusz chce wydać w nowym roku ok. 11,8 mld zł.

Działalność NFOŚiGW w 2023 r. nakierowana ma być na eliminację niskiej emisji z ogrzewania i transportu m.in. przez finansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z wymianą przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła w ramach programu "Czyste Powietrze". W 2023 na ten program zarezerwowano 2,63 mld zł.

Na wsparcie niskoemisyjnego transportu, infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru, Fundusz zamierza wydać 1,2 mld zł. Z kolei na wpłaty na Fundusz Dróg Samorządowych i Fundusz Przewozów Autobusowych zarezerwowano 1,5 mld zł. Znaczne środki mają być też wydane na inwestycje wspierające bezpieczne, zdecentralizowane i zeroemisyjne systemy energetyczne.

NFOŚiGW współfinansować będzie rozwój infrastruktury energetycznej oraz kogeneracji ze środków funduszu modernizacyjnego (454 mln) zł oraz przedsięwzięć gospodarki niskoemisyjnej z udziałem środków POIiŚ (300 mln zł). Budownictwo energooszczędne wsparte będzie kwotą ponad 0,5 mld zł.

Wspierane będą również inwestycje w zmniejszanie szkodliwych emisji przemysłowych oraz zużycia surowców - to programy "Nowa Energia" i "Energia Plus" z budżetem ponad 470 mln zł. Pieniądze przeznaczone będą również na mikroinstalacje fotowoltaiczne w programach "Mój Prąd" (250 mln zł) oraz "Agroenergia" (44 mln zł.)

Fundusz dodał, że w 2023 r., w ramach zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu służących poprawie jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, finansowane będą m.in.: inwestycje w rozwój systemów oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach (ponad 400 mln zł), a także poza nimi (blisko 150 mln zł).

Z informacji Funduszu wynika ponadto, że 430 mln zł będzie wydane na programy zwiększania retencji wody przy domach jednorodzinnych. Istotne wsparcie zaplanowano także na przedsięwzięcia służące racjonalnej gospodarce odpadami, czy usuwaniu porzuconych odpadów - na ten cel zaplanowano 670 mln zł.

NFOŚiGW obsługuje też przedsięwzięcia realizowane ze środków europejskich. Największy udział w stanowią umowy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obecnie Fundusz ma podpisanych w tym programie blisko 1400 umów na kwotę dofinansowania ze środków UE w wysokości 20,6 mld zł, zaś wartość tych projektów to 40,6 mld zł.  

NFOŚiGW szacuje, że rok 2022 zamknie się wypłaceniem w sumie ponad 10,6 mld zł na projekty środowiskowe. Ze środków własnych Funduszu na finansowanie dotacyjne to ok. 6 mld zł, a na finansowanie zwrotne - ok. 1,7 mld zł. Środki zewnętrzne (głównie z POIiŚ 2014-2020) to ok. 2,9 mld zł.

Źródło: PAP, NFOŚiGW