Organizator:

Porozmawiajmy o dobrych praktykach w gospodarce odpadami - konferencja podczas POLECO 2023

Podziel się

Jak zwiększyć efektywność w gospodarce odpadami, czyli jak uzyskać więcej z zebranego strumienia odpadów? To myśl przewodnia drugiej edycji konferencji "Dobre praktyki w gospodarce odpadami. Porozmawiajmy o...", która odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO w dniach 17-19 października 2023 r. w Poznaniu.

Na wydarzenia zapraszają organizatorzy: Grupa MTP, TOMRA i TOMRA Talks, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz Fundacja PlasticsEurope Polska. Konferencja odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 17-19 października 2023. Wstęp jest bezpłatny dla gości targowych.

Scenariusz konferencji

Dzień 1 – 17 października 2023

 

11:00-11:30

Holistyczny System Zarządzania Zasobami dla Polski

Anna Sapota, Wiceprezes ds. public affairs dla Europy Wschodniej-Północ, Grupa TOMRA


12:00-13:30

Skąd wziąć surowiec do recyklingu tworzyw sztucznych?

Debata z udziałem:

 • Grzegorz Orzeszko, Prezes, ZUT Gdańsk
 • Katarzyna Wolny-Tomczyk, Prezes, Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy
 • Anna Sapota, Wiceprezes ds. public affairs dla Europy Wschodniej - Północ, TOMRA
 • Joanna Leoniewska-Gogola, Zastępca Dyrektora, Deloitte

Moderacja: dr inż. Anna Kozera Szałkowska, Managing Director, Plastics Europe Polska

 

13:30-15:00

Recykling w GOZ: produkty obiegu zamkniętego (cyrkularne produkty)

Debata z udziałem:

 • Paweł Baryluk, Prezes, Silk Road Certification
 • Witold Chemperek, Prezes, Polska Korporacja Recyklingu
 • Andrzej Kubik, Prezes, GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o.
 • Piotr Nejman, Ekspert, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 • Krzysztof Wróblewski, Prezes, Contec S.A.

Moderacja: Joanna Kulczycka, Prezes, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy oraz Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

 

Dzień 2 - 18 października 2023

 

10:30-11:00

Recykling tworzyw sztucznych - teraźniejszość i przyszłość

 

11:30-12:00

Jak efektywnie odzyskać surowce z odpadów komunalnych?

Grzegorz Orzeszko, ZUT Gdańsk

 

12:30-13:00

Tomra Feedstock - wsparcie celów zrównoważonego rozwoju w perspektywie 2030. Dobre praktyki na poziomie odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych

Marcin Kwiatkowski, TOMRA Sorting Sp. z o.o.

 

13:30-13:45

Zarządzanie śladem węglowym - korzyści ekologiczne i ekonomiczne - GoGreen, GoESG

Weronika Czaplewska, Prezes, Envirly

 

13:45-15:00

Potencjał biogazowni w realizacji celów zielonej gospodarki

Debata z udziałem:

 • Weronika Czaplewska, Prezes, Envirly
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Kierownik Pracowni Ekotechnologii, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Robert Gazarkiewicz, Prezes, Wastech
 • Witosław Gibasiewicz, Prezes, WCR Jarocin
 • Piotr Szewczyk, Prezes, Rada RIPOK

Moderacja: Katarzyna Wolny-Tomczyk, ECO LEGAL Kancelaria Adwokacka oraz Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy


Dzień 3 – 19 października 2023

 

10:30-11:00

Sortownia w chmurze - Optymalizacja procesu sortowania odpadów przez wdrażanie cyfryzacji. Praktyczne przykłady wykorzystania TOMRA Insight

Michał Szymanowski, TOMRA Sorting Sp. z o.o.

 

11:00-12:15

Recykling metali nieżelaznych niezbędny dla rozwoju zielonej gospodarki

Debata z udziałem:

 • Leszek Grabarczyk, Prezes, Elion
 • Rafał Kaczmarek, Członek Zarządu, Elektrorecykling S.A.
 • Prof. dr hab. inż. Grzegorz Lota - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu (Dyrektor Oddziału) oraz Politechnika Poznańska
 • Robert Makieła, Prezes, Wastes Service Group
 • Marek Suchowolec, Członek Zarządu, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
 • Jakub Chwalewski, Sales Engineer, TOMRA Sorting sp. z o.o.

Moderacja: Katarzyna Błachowicz, wiceprezes zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy

 

12:30-13:00

Znaczenie wsparcia serwisowego dla optymalnego utrzymania oraz wykorzystania instalacji do sortowania

Mateusz Spiczak-Brzeziński, Service Manager, TOMRA Sorting Sp. z o.o.

 

Tematyka Konferencji 

Holistyczne zarządzanie zasobami w Polsce

Współorganizatorzy konferencji – TOMRA i TOMRA Talks – zapraszają na ścieżkę zatytułowaną „Holistyczne zarządzanie zasobami w Polsce”. Będzie to okazja do analizy polskiego modelu holistycznego i próby odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby osiągnąć 65 proc. poziomu recyklingu odpadów komunalnych.

Jako światowy lider w zakresie działania na rzecz cyrkularnej gospodarki zasobami, firma TOMRA nieprzerwanie analizuje i optymalizuje metody pozwalające osiągać najwyższe możliwe wskaźniki recyklingu i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ramowe rozwiązania, o których mowa, obejmują: selektywną zbiórkę określonych frakcji odpadów komunalnych, systemy kaucyjne, oraz sortowanie komunalnych odpadów zmieszanych.

W ramach ścieżki tematycznej odbędą się liczne rozmowy dotyczące holistycznego modelu zarządzania zasobami dla Polski, co pozwoli przełożyć teorię modelu holistycznego na warunki i infrastrukturę istniejącą w konkretnym kraju. W rezultacie organizatorzy będą chcieli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Polska - jako kraj - może osiągnąć 65-procentowy poziom recyklingu odpadów komunalnych, a jednocześnie zredukować szkodliwe emisje związane z gospodarką odpadami.

W tej części konferencji tematyka podparta zostanie rzeczywistymi danymi pochodzącymi z polskich instalacji komunalnych. Jednocześnie uczestnicy będą chcieli skupić się na praktyce, ulepszaniu i modernizacji istniejącej infrastruktury w celu osiągania coraz większej efektywności w zarządzaniu surowcami.

W szerokim programie ścieżki organizowanej przez TOMRA i TOMRA Talks takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Holistyczny System Zarządzania Zasobami dla Polski;
 • cyrkularność tworzyw sztucznych;
 • sortowanie przed spalaniem lub składowaniem;
 • serwisowanie i rozwiązania digitalowe - oszczędności związane z lepszym wykorzystaniem technologii;
 • recykling tworzyw sztucznych;
 • tekstylia: jak zbierać, co zrobić, jak zagospodarować nowy strumień?

Potencjał sektora recyklingu – bariery i kierunki rozwoju

Podczas dyskusji panelowych Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOiR) eksperci porozmawiają o barierach i kierunkach rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym recyklingu w obszarach m.in. odpadów z tworzyw sztucznych, elekroodpadach, zużytych oponach i bateriach. Porozmawiamy o ścieżkach rozwoju przedsiębiorstw z obszaru recyklingu, jak i odzysku, których efektem jest uzyskanie nowych innowacyjnych, jak i cyrkularnych produktów.

Nie zabraknie tematów z zakresu odzysku energii z odpadów w kontekście wykorzystania biogazowni, będących jedną z alternatyw dla energetyki w Polsce. Dla rozwoju gospodarki konieczne są konkretne działania związane z gospodarką odpadami, dlatego w panelach nie zabraknie sprawdzonych rozwiązań i dobrych przykładów.

W części konferencji organizowanej przez KGOiR poruszone zostaną m.in. zagadnienia z zakresu:

 • recykling w GOZ: elektroodpady, zużyte opony;
 • odzysk energii z odpadów – biogazownie: rolnicze i komunalne;
 • konkluzje BAT;
 • recykling baterii;
 • metale nieżelazne i surowce krytyczne;
 • produkty cyrkularne;
 • transformacja cyrkularna.

Ponad 130 podmiotów (MŚP, dużych firm, nauki i otoczenia biznesu) wchodzi w skład Klastra Gospodarki Odpadowego i Recyklingu, Krajowego Klastra Kluczowego tworząc zaplecze surowcowe dla przemysłu, integrując branżę i wzmacniając konkurencyjność firm członkowskich zgodnie z modelem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Klaster tworzy wyjątkową platformą wspieranie podmiotów w ramach klastrowych łańcuchów wartości w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji produktowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz wzmacniania kapitału ludzkiego. Poprzez animację działań tworzy środowiska współpracy i finansowania innowacyjności z korzyścią zarówno dla swoich członków, jak i całej gospodarki cyrkularnej.

Recykling tworzyw sztucznych – teraźniejszość i przyszłość

To część konferencji, której patronem jest Fundacja PlasticsEurope Polska, reprezentująca europejski i polski przemysł produkcji tworzyw sztucznych. W ramach swojej działalności statutowej Fundacja prowadzi liczne projekty dotyczące odpadów tworzyw sztucznych i ich zagospodarowania, współpracując z lokalnymi i europejskimi ekspertami z tego zakresu. Stałym elementem tych prac są regularnie publikowane raporty, zawierające dane liczbowe dokumentujące postęp w zagospodarowaniu odpadów tworzyw w Polsce i Europie. Zapoznać się można z nimi NA TEJ STRONIE

Istotnym wyzwaniem w Polsce, z punktu widzenia możliwości osiągnięcia celów recyklingu wyznaczonych w GOZ, pozostaje niewystarczająca dostępność dobrej jakości surowca do recyklingu, będąca skutkiem m.in. nieefektywnej zbiórki surowca z gospodarstw domowych. W tym kontekście ważnym elementem dyskusji o gospodarce odpadami tworzyw sztucznych w Polsce oraz podstawą do podejmowania decyzji o kierunkach i wielkości inwestycji w tym obszarze jest dobry system zbierania danych i ich pełna wielokierunkowa analiza.

Zdaniem branży konieczna jest dyskusja na ten temat, prowadzona w szerokim gronie ekspertów reprezentujących wszystkich interesariuszy, a wśród szczegółowych zagadnień powinny się znaleźć m.in. sposoby poprawy sprawozdawczości na temat odpadów, w tym bardziej rygorystycznych reguł przydzielania kodów odpadowych we wszystkich operacjach odbioru, zbierania i przetwarzania odpadów w instalacjach przetwarzania odpadów.

Ważnym elementem tej dyskusji pozostaje także kwestia zapewnienie surowca do recyklingu, który zgodnie z GOZ jest priorytetowym sposobem zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych, mającym zawsze pierwszeństwo przed odzyskiem energii z odpadów i składowaniem.

Uczestnicy konferencji

Paweł Baryluk

Od ok. 10 lat zawodowo zajmuje się usługami z dziedziny ochrony środowiska. Jako właściciel firmy Silk Road Certification oraz TOTCHEM świadczy usługi doradcze z zakresu m.in. wdrażania, pomocy w certyfikacji oraz nadzorowania systemów jakości z rodziny ISO, GMP+, FAMI-QS oraz Rozporządzenia EMAS. Wybrane uprawnienia obejmują: Akredytowany Audytor EuCertPlast, RecyClass, Weryfikator Systemu Ekozarządzania i Audytu Środowiskowego – EMAS, Kluczowy Weryfikator Środowiskowy, Audytor wiodący Norm takich jak: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, OHSAS, Audytor systemów zrównoważonego rozwoju takich jak: KZR INiG, REDcert, ISCC+, Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem pasz – GMP+ w jednostkach certyfikujących, takich jak: URS, DEKRA, TUV Nord, SGS, ISO CERT, Tuv Sud, DQS.

Witold Chemperek

Manager w sektorze przemysłu i handlu - posiada ugruntowaną wiedzę praktyczną w zakresie procesów gospodarowania odpadami oraz duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz realizowanymi i nadzorowanymi projektami, w tym o charakterze badawczym i rozwojowym. 15-letnie doświadczenie kierowania dużym przedsiębiorstwem w sektorze handlu (250 pracowników). Następnie 15 lat jako wiceprezes w Polskiej Korporacji Recyklingu (150 pracowników) – odpowiedzialny za procesy produkcji, badań i rozwoju. Wynalazca (zgłoszenie patentowe „Sposób destrukcji i odzyskiwania re-surowców oraz wykorzystania odzyskanego gazu, jako surowca energetycznego w procesie mikro-kogeneracji - zużytych urządzeń chłodniczych oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu” ), ekspert w zakresie funkcjonowania europejskiego i krajowego sektora recyklingu i gospodarowania odpadami, procesów technologii przetwarzania odpadów oraz regulacji prawnych, autor kilkudziesięciu artykułów w specjalistycznej prasie branży recyklingu oraz prezentacji problemowych na branżowych konferencjach gospodarki odpadowej, popularyzator idei gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zamykania obiegów surowcowych i międzygałęziowych.

Dr inż. Anna Kozera-Szałkowska

Dyrektor Zarządzająca Fundacji PlasticsEurope Polska od początku 2021 r., z organizacją związana od 2007 r., gdzie jako Menedżer ds. Komunikacji odpowiadała m.in za komunikowanie znaczenia tworzyw sztucznych jako materiału XXI wieku i ich roli w zrównoważonym rozwoju i gospodarce obiegu zamkniętego. Z wykształcenia chemiczka (doktorat w dziedzinie chemii polimerów uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej), absolwentka Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów, organizowanego przez Fundację Upowszechniania Nauki i Instytut Badań Literackich PAN.

Marcin Kwiatkowski

Business Development Manager w TOMRA Feedstock GmbH. Od ponad 18 lat związany z branżą recyklingu i gospodarki odpadami. Pracował dla największych firm związanych z przetwórstwem makulatury i tworzyw sztucznych. Swoje doświadczenie zdobywał na różnych poziomach produkcji i zarzadzania. Aktualnie odpowiedzialny za rozwój biznesu Feedstock w zakresie zakupów, sprzedaży i logistyki.

Joanna Leoniewska-Gogola

Liderka zespołu circular economy w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte. W zespole Sustainability & Economics zajmuje się doradztwem dla sektora publicznego oraz prywatnego w obszarze circular economy oraz w kierunku znalezienia linku pomiędzy efektywnym ekonomicznie a ekologicznie gospodarowaniu odpadami. Doradza przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do polityk krajowych oraz UE, badając wpływ ich działalności na środowisko. Specjalizuje się w tworzeniu zrównoważonych, cyrkularnych modeli biznesowych, strategii transpozycji w kierunku GOZ oraz systemów informatycznych wspierających zarządzanie oraz monitorowanie wdrożonych działań. Współpracuje również w ramach łańcucha wartości w organizacjach takich jak Business Centre Club oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Piotr Nejman

Prezes Fundacji Circular Poland. Konsultant i doradca z doświadczeniem w budowaniu i skalowaniu innowacyjnych przedsięwzięć. Pomaga firmom odkrywać nowe możliwości ukryte w nieoczekiwanych potrzebach ludzi i przekształcać je w przełomowe produkty, usługi i modele biznesowe. Fascynuje go gospodarka o obiegu zamkniętym i jej potencjał dla kreatywnych liderów do przekształcania biznesu i zachowań za pomocą przełomowych pomysłów. Dlatego zaangażował się i wykorzystuję swoje doświadczenie, aby pomóc firmom w ich wysiłkach na rzecz zamknięcia pętli i odkrycia nowych, cyrkularnych modeli biznesowych. Przeprowadził już warsztaty dla ponad 100 firm, pokazując zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, przeprojektowując istniejące produkty i procesy w celu opracowania nowego modelu biznesowego o obiegu zamkniętym.

Grzegorz Orzeszko

Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Z wykształcenia chemik z doświadczenia menadżer. Po 17 latach w branży naftowej, od 2 lat w branży odpadowej. Lubi łączyć różne punkty widzenia i poszukuje sprawdzonych rozwiązań poza daną branżą. Prywatnie ultramaratończyk, co wymaga konsekwencji, determinacji i silnej głowy.

Anna Sapota

Wiceprezes ds. public affairs dla Europy Wschodniej-Północ w ramach Grupy TOMRA, będącej dostawcą rozwiązań technologicznych w zakresie zbierania oraz sortowania, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, górniczym oraz gospodarowaniu odpadami. W ramach swoich obowiązków zawodowych dla Grupy TOMRA zajmuje się kształtowaniem stanowiska Grupy, w podległym regionie, wobec zmian legislacji w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarowania odpadami oraz utrzymywaniem relacji z organami administracji publicznej i interesariuszami rynku. Obecne stanowisko objęła w 2020 r., wcześniej była odpowiedzialna za kwestie organizacyjne i prawne oraz relacje rządowe w organizacji odzysku opakowań, wchodzącej w skład grupy spółek zajmujących się produkcją opakowań metalowych i szklanych. Otrzymała tytuł doktora nauk prawnych nadany przez Uniwersytet Jagielloński oraz tytuł magistra prawa międzynarodowego Uniwersytetu w Orleanie.

Mateusz Spiczak-Brzeziński

TOMRA Sorting Service Manager. W firmie TOMRA Sorting Sp. z o.o. odpowiada za kierowanie serwisem od ponad 13 lat, realizując ponad 80 projektów w sektorze gospodarki odpadów komunalnych na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji oraz Czech. Jest odpowiedzialny za budowanie struktury serwisowej oraz utrzymanie relacji z klientami, szukając rozwiązań dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń firmy. W swojej karierze zebrał szerokie doświadczenie, realizując optymalizacje separatorów wyposażonych w czujniki TOMRA, analizując prace całych linii poprzez wykonywanie szeregu testów wydajnościowych i dostosowywanie pracy pod wymagane parametry projektu.

Michał Szymanowski

TOMRA Sorting Sp. z o.o. Absolwent Ochrony Środowiska oraz Zarządzania Środowiskiem Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w dziedzinie cyfrowych rozwiązań optymalizujących efektywność sortowni odpadów. Miłośnik innowacyjnych technologii oraz inicjator wdrażania ich w praktyce. Swoje doświadczenie i wiedzę budował w oparciu o uczestnictwo w międzynarodowych targach oraz współpracę z klientami z całego świata.

Krzysztof Wróblewski

Innowacyjny i zorientowany na zrównoważony rozwój Prezes Contec S.A., dostarczający praktycznych spostrzeżeń i rozwiązań, aby wprowadzić więcej obiegu zamkniętego do przemysłu oponiarskiego i gumowego oraz opartych na faktach informacji na temat globalnego problemu odpadów ELT. Jako CEO i CTO w Contec odpowiedzialny jest za rozwój technologii pirolizy, a także budowanie marki Contec, napędzanie współpracy i innowacji w celu poprawy zasięgu i użyteczności odzyskanych produktów z sadzy. Posiada doświadczenie w inżynierii chemicznej i procesowej oraz doświadczenie w badaniach i rozwoju zdobyte na Politechnice Warszawskiej i w Grupie Azoty. Jego celem jest rozwój Contec na wszystkich poziomach - badań i rozwoju oraz inżynierii technologii, a także kontroli jakości produktów i organizacji.