Organizator:

Porozmawiajmy o dobrych praktykach w gospodarce odpadami - konferencja podczas POLECO 2023

Podziel się

Jak zwiększyć efektywność w gospodarce odpadami, czyli jak uzyskać więcej z zebranego strumienia odpadów? To myśl przewodnia drugiej edycji konferencji "Dobre praktyki w gospodarce odpadami. Porozmawiajmy o... VOL.2", która odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO w dniach 17-19 października 2023 r. w Poznaniu.

Na wydarzenia zapraszają organizatorzy: Grupa MTP, TOMRA i TOMRA Talks, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz Fundacja PlasticsEurope Polska. Konferencja odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 17-19 października 2023. Wstęp jest bezpłatny dla gości targowych.

Scenariusz Konferencji

Dzień 1 – 17 października 2023

 

11:00-11:30

Holistyczny System Zarządzania Zasobami dla Polski

Anna Sapota, Wiceprezes ds. public affairs dla Europy Wschodniej-Północ, Grupa TOMRA


12:00-13:30

Skąd wziąć surowiec do recyklingu tworzyw sztucznych?

Debata z udziałem:

 • Grzegorz Orzeszko, Prezes Zarządu, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku
 • Katarzyna Wolny-Tomczyk, Prezes Zarządu, Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy
 • Anna Sapota, Wiceprezes ds. public affairs dla Europy Wschodniej - Północ, TOMRA
 • Joanna Leoniewska-Gogola, Zastępca Dyrektora, Deloitte

Moderacja: dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Dyrektor Zarządzająca, Fundacja PlasticsEurope Polska

13:30-15:00

Recykling w GOZ: produkty obiegu zamkniętego (cyrkularne produkty)

Debata z udziałem:

 • Paweł Baryluk, Prezes Zarządu, Silk Road Certification
 • Witold Chemperek, Prezes Zarządu, Polska Korporacja Recyklingu
 • Andrzej Kubik, Prezes Zarządu, GPR Guma i Plastik Recycling 
 • Piotr Nejman, Ekspert, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 • Krzysztof Wróblewski, Prezes Zarządu, Contec 

Moderacja: Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu,  Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy

W panelu mowa będzie o cyrkularnych surowcach i produktach, które można uzyskać w zakładzie, a co istotne i interesujące dla słuchaczy - jak wyglądały działania, procesy, w tym pokonane lub ominięte bariery w recyklingu i dojściu do GOZ.

Dzień 2 - 18 października 2023

 

10:30-11:30

Tworzywa sztuczne w gospodarce obiegu zamkniętego

 

Recykling tworzyw sztucznych - teraźniejszość i przyszłość

Radosław Domagała, Sustainability Manager, Fundacja PlasticsEurope Polska

 

Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych w świetle ustawy wdrażającej SUP i projekty PPWR

Magdalena Dziczek, Dyrektor, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

 

11:30-12:00

Jak efektywnie odzyskać surowce z odpadów komunalnych?

Grzegorz Orzeszko, Prezes Zarządu, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

 

12:30-13:00

Tomra Feedstock - wsparcie celów zrównoważonego rozwoju w perspektywie 2030. Dobre praktyki na poziomie odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych

Marcin Kwiatkowski, Business Development Manager, TOMRA Sorting

 

13:30-13:45

Zarządzanie śladem węglowym - korzyści ekologiczne i ekonomiczne - GoGreen, GoESG

Weronika Czaplewska, Prezes Zarządu, Envirly

 

13:45-15:00

Potencjał biogazowni w realizacji celów zielonej gospodarki

Debata z udziałem:

 • Weronika Czaplewska, Prezes Zarządu, Envirly
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Kierownik Pracowni Ekotechnologii, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Witosław Gibasiewicz, Prezes Zarządu, WCR Jarocin
 • Piotr Szewczyk, Prezes Zarządu, Rada RIPOK

Moderacja: Katarzyna Wolny-Tomczyk, ECO LEGAL Kancelaria Adwokacka 

W panelu mowa będzie o aspektach praktycznych i prawnych dotyczących budowy i eksploatacji biogazowni zarówno rolniczych, jak i komunalnych. A co istotne i interesujące dla słuchaczy - jak wyglądają działania i procesy, w tym pokonane lub ominięte bariery w realizacji inwestycji.


Dzień 3 – 19 października 2023

 

10:30-11:00

Sortownia w chmurze - Optymalizacja procesu sortowania odpadów przez wdrażanie cyfryzacji. Praktyczne przykłady wykorzystania TOMRA Insight

Michał Szymanowski, Digital Sales Expert, TOMRA Sorting 

 

11:00-12:15

Recykling metali nieżelaznych niezbędny dla rozwoju zielonej gospodarki

Debata z udziałem:

 • Leszek Grabarczyk, Prezes Zarządu, Elion
 • Rafał Kaczmarek, Członek Zarządu, Elektrorecykling 
 • Prof. dr hab. inż. Grzegorz Lota - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu (Dyrektor Oddziału) oraz Politechnika Poznańska
 • Robert Makieła, Prezes Zarządu, Wastes Service Group
 • Marek Suchowolec, Członek Zarządu, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
 • Jakub Chwalewski, Sales Engineer, TOMRA Sorting 

Moderacja: Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy

W panelu mowa będzie o aspektach praktycznych i prawnych dotyczących odzysku i recyklingu metali, również w kontekście baterii litowo-jonowych. Rozmowa dotyczyć będzie potencjału rozwoju tego sektora, jak i jego ograniczeń w Polsce.

12:30-13:00

Znaczenie wsparcia serwisowego dla optymalnego utrzymania oraz wykorzystania instalacji do sortowania

Mateusz Spiczak-Brzeziński, Service Manager, TOMRA Sorting 

 

Tematyka Konferencji 

Holistyczne zarządzanie zasobami w Polsce

Współorganizatorzy konferencji – TOMRA i TOMRA Talks – zapraszają na ścieżkę zatytułowaną „Holistyczne zarządzanie zasobami w Polsce”. Będzie to okazja do analizy polskiego modelu holistycznego i próby odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby osiągnąć 65 proc. poziomu recyklingu odpadów komunalnych.

Jako światowy lider w zakresie działania na rzecz cyrkularnej gospodarki zasobami, firma TOMRA nieprzerwanie analizuje i optymalizuje metody pozwalające osiągać najwyższe możliwe wskaźniki recyklingu i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ramowe rozwiązania, o których mowa, obejmują: selektywną zbiórkę określonych frakcji odpadów komunalnych, systemy kaucyjne, oraz sortowanie komunalnych odpadów zmieszanych.

W ramach ścieżki tematycznej odbędą się liczne rozmowy dotyczące holistycznego modelu zarządzania zasobami dla Polski, co pozwoli przełożyć teorię modelu holistycznego na warunki i infrastrukturę istniejącą w konkretnym kraju. W rezultacie organizatorzy będą chcieli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Polska - jako kraj - może osiągnąć 65-procentowy poziom recyklingu odpadów komunalnych, a jednocześnie zredukować szkodliwe emisje związane z gospodarką odpadami.

W tej części konferencji tematyka podparta zostanie rzeczywistymi danymi pochodzącymi z polskich instalacji komunalnych. Jednocześnie uczestnicy będą chcieli skupić się na praktyce, ulepszaniu i modernizacji istniejącej infrastruktury w celu osiągania coraz większej efektywności w zarządzaniu surowcami.

W szerokim programie ścieżki organizowanej przez TOMRA i TOMRA Talks takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Holistyczny System Zarządzania Zasobami dla Polski;
 • cyrkularność tworzyw sztucznych;
 • sortowanie przed spalaniem lub składowaniem;
 • serwisowanie i rozwiązania digitalowe - oszczędności związane z lepszym wykorzystaniem technologii;
 • recykling tworzyw sztucznych;
 • tekstylia: jak zbierać, co zrobić, jak zagospodarować nowy strumień?

Potencjał sektora recyklingu – bariery i kierunki rozwoju

Podczas dyskusji panelowych Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOiR) eksperci porozmawiają o barierach i kierunkach rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym recyklingu w obszarach m.in. odpadów z tworzyw sztucznych, elekroodpadach, zużytych oponach i bateriach. Porozmawiamy o ścieżkach rozwoju przedsiębiorstw z obszaru recyklingu, jak i odzysku, których efektem jest uzyskanie nowych innowacyjnych, jak i cyrkularnych produktów.

Nie zabraknie tematów z zakresu odzysku energii z odpadów w kontekście wykorzystania biogazowni, będących jedną z alternatyw dla energetyki w Polsce. Dla rozwoju gospodarki konieczne są konkretne działania związane z gospodarką odpadami, dlatego w panelach nie zabraknie sprawdzonych rozwiązań i dobrych przykładów.

W części konferencji organizowanej przez KGOiR poruszone zostaną m.in. zagadnienia z zakresu:

 • recykling w GOZ: elektroodpady, zużyte opony;
 • odzysk energii z odpadów – biogazownie: rolnicze i komunalne;
 • konkluzje BAT;
 • recykling baterii;
 • metale nieżelazne i surowce krytyczne;
 • produkty cyrkularne;
 • transformacja cyrkularna.

Ponad 130 podmiotów (MŚP, dużych firm, nauki i otoczenia biznesu) wchodzi w skład Klastra Gospodarki Odpadowego i Recyklingu, Krajowego Klastra Kluczowego tworząc zaplecze surowcowe dla przemysłu, integrując branżę i wzmacniając konkurencyjność firm członkowskich zgodnie z modelem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Klaster tworzy wyjątkową platformą wspieranie podmiotów w ramach klastrowych łańcuchów wartości w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji produktowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz wzmacniania kapitału ludzkiego. Poprzez animację działań tworzy środowiska współpracy i finansowania innowacyjności z korzyścią zarówno dla swoich członków, jak i całej gospodarki cyrkularnej.

Recykling tworzyw sztucznych – teraźniejszość i przyszłość

To część konferencji, której patronem jest Fundacja PlasticsEurope Polska, reprezentująca europejski i polski przemysł produkcji tworzyw sztucznych. W ramach swojej działalności statutowej Fundacja prowadzi liczne projekty dotyczące odpadów tworzyw sztucznych i ich zagospodarowania, współpracując z lokalnymi i europejskimi ekspertami z tego zakresu. Stałym elementem tych prac są regularnie publikowane raporty, zawierające dane liczbowe dokumentujące postęp w zagospodarowaniu odpadów tworzyw w Polsce i Europie. Zapoznać się można z nimi NA TEJ STRONIE

Istotnym wyzwaniem w Polsce, z punktu widzenia możliwości osiągnięcia celów recyklingu wyznaczonych w GOZ, pozostaje niewystarczająca dostępność dobrej jakości surowca do recyklingu, będąca skutkiem m.in. nieefektywnej zbiórki surowca z gospodarstw domowych. W tym kontekście ważnym elementem dyskusji o gospodarce odpadami tworzyw sztucznych w Polsce oraz podstawą do podejmowania decyzji o kierunkach i wielkości inwestycji w tym obszarze jest dobry system zbierania danych i ich pełna wielokierunkowa analiza.

Zdaniem branży konieczna jest dyskusja na ten temat, prowadzona w szerokim gronie ekspertów reprezentujących wszystkich interesariuszy, a wśród szczegółowych zagadnień powinny się znaleźć m.in. sposoby poprawy sprawozdawczości na temat odpadów, w tym bardziej rygorystycznych reguł przydzielania kodów odpadowych we wszystkich operacjach odbioru, zbierania i przetwarzania odpadów w instalacjach przetwarzania odpadów.

Ważnym elementem tej dyskusji pozostaje także kwestia zapewnienie surowca do recyklingu, który zgodnie z GOZ jest priorytetowym sposobem zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych, mającym zawsze pierwszeństwo przed odzyskiem energii z odpadów i składowaniem.

Poznaj uczestników Konferencji

Paweł Baryluk

Od ok. 10 lat zawodowo zajmuje się usługami z dziedziny ochrony środowiska. Jako właściciel firmy Silk Road Certification oraz TOTCHEM świadczy usługi doradcze z zakresu m.in. wdrażania, pomocy w certyfikacji oraz nadzorowania systemów jakości z rodziny ISO, GMP+, FAMI-QS oraz Rozporządzenia EMAS. Wybrane uprawnienia obejmują: Akredytowany Audytor EuCertPlast, RecyClass, Weryfikator Systemu Ekozarządzania i Audytu Środowiskowego – EMAS, Kluczowy Weryfikator Środowiskowy, Audytor wiodący Norm takich jak: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, OHSAS, Audytor systemów zrównoważonego rozwoju takich jak: KZR INiG, REDcert, ISCC+, Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem pasz – GMP+ w jednostkach certyfikujących, takich jak: URS, DEKRA, TUV Nord, SGS, ISO CERT, Tuv Sud, DQS.

Katarzyna Błachowicz

Wiceprezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o. o., spółki koordynującej działania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego (od 2018 r.) Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego (od 2019 r.) Inicjuje, organizuje i wspiera w ramach Klastra m.in. działania na rzecz rozwoju innowacji, konkurencyjności, a przede wszystkim wzajemnej współpracy biznesowej pomiędzy firmami i instytucjami naukowymi związanymi z gospodarką odpadami i recyklingiem. Koordynuje działania Akademii Recyklingu, która zapewnia kompleksowe kształcenie pracowników, kadry zarządzającej i innych zainteresowanych osób firm i instytucji związanych z branżą zagospodarowania odpadów, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym, a także edukację społeczeństwa w tym zakresie. Aktywnie działa w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Jest ekspertem już w kolejnej, trzeciej edycji programu Climate Leadership organizowanym przez UNEP/GRID-Warsaw Centre. Jest autorem licznych publikacji w zakresie recyklingu, odpadów, zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim gospodarki o obiegu zamkniętym. Jako ekspert bierze udział w konsultacjach i opiniowaniu aktów prawnych, strategii, planów związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami.

Witold Chemperek

Manager w sektorze przemysłu i handlu - posiada ugruntowaną wiedzę praktyczną w zakresie procesów gospodarowania odpadami oraz duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz realizowanymi i nadzorowanymi projektami, w tym o charakterze badawczym i rozwojowym. 15-letnie doświadczenie kierowania dużym przedsiębiorstwem w sektorze handlu (250 pracowników). Następnie 15 lat jako wiceprezes w Polskiej Korporacji Recyklingu (150 pracowników) – odpowiedzialny za procesy produkcji, badań i rozwoju. Wynalazca (zgłoszenie patentowe „Sposób destrukcji i odzyskiwania re-surowców oraz wykorzystania odzyskanego gazu, jako surowca energetycznego w procesie mikro-kogeneracji - zużytych urządzeń chłodniczych oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu” ), ekspert w zakresie funkcjonowania europejskiego i krajowego sektora recyklingu i gospodarowania odpadami, procesów technologii przetwarzania odpadów oraz regulacji prawnych, autor kilkudziesięciu artykułów w specjalistycznej prasie branży recyklingu oraz prezentacji problemowych na branżowych konferencjach gospodarki odpadowej, popularyzator idei gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zamykania obiegów surowcowych i międzygałęziowych.

Jakub Chwalewski

Sales Engineer. TOMRA Sorting.

Weronika Czaplewska

Prezes Zarządu. Envirly.

Prof. dr hab. inż. Jacek Dach

Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Twórca i kierownik Pracowni Ekotechnologii w Katedrze Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – największego polskiego laboratorium biogazowego i kompostowego (ponad 260 reaktorów). Jako jedyny Polak zasiadał w radzie naukowej DBFZ w Lipsku (federalnego instytutu zajmującego się monitoringiem niemieckiego rynku biogazowego) w latach 2015-19 oraz jest od 2018 roku członkiem rady naukowej Key Laboratory for Clean Renewable Energy Utilization Technology, Ministry of Agriculture, zlokalizowanego na China Agricultural University. Jednostka ta, kierowana przez prof. Renjie Dong zajmuje się monitoringiem największego na świecie rynku biogazowego (ponad 40 mln instalacji) oraz opracowywaniem dla ministerstwa rolnictwa Chin analiz w zakresie kierunków rozwoju, preferowanych technologii oraz sugerowaniem wprowadzenia lub zmiany norm prawnych w tym zakresie. Twórca szkoły naukowej w zakresie fermentacji metanowej i kompostowania oraz szerzej – biologicznych metod przetwarzania odpadów na energię. Współautor 4 patentów oraz 4 wniosków patentowych.

Radosław Domagała

Ekspert w zakresie ochrony środowiska i zarządzania. Pełniąc rolę Sustainability Managera w Fundacji PlasticsEurope Polska, zajmuje się zagadnieniami i inicjatywami w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz cyrkularności tworzyw sztucznych. Doświadczenie zdobywał przy realizacji dużych projektów inwestycyjnych i doradczych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Przez 10 lat związany był z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programem LIFE, gdzie wspierał rozwój oraz realizację innowacyjnych projektów z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich. Zaangażowany był również w stworzenie krajowego systemu współfinansowania dla tych projektów. Entuzjasta myślenia systemowego oraz działania zespołowego.

Magdalena Dziczek

Dyrektor. Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK.

Witosław Gibasiewicz

Prezes WCR Jarocin. Absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1998 roku ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego Studium Podyplomowe: Samorząd Terytorialny i Gospodarka Lokalna. Od 1992 roku związany z samorządem terytorialnym. W latach 1999-2002 Wiceprezes HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, jednej z pierwszych komunalnych grup kapitałowych w Polsce. W pierwszej kadencji radny Powiatu Ostrowskiego i przewodniczący Komisji Gospodarki Mieniem Powiatu. Od 2002 roku Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. W latach 2002-2011 oraz 2014-2018 pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Jarocina, zajmując się przede wszystkim tematyką związaną z gospodarką komunalną, nadzorem nad spółkami komunalnymi, inwestycjami i finansami publicznymi. Od 2011 do 2014 pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Odolanowa, będąc odpowiedzialnym, m.in za największą w historii gminy inwestycję – budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację podciśnieniową. Nadzorując sektor komunalny uczestniczył w tworzeniu i przekształcaniu oraz prywatyzacji wielu spółek komunalnych. W latach 1999 -2019 zasiadał w wielu spółkach komunalnych i Skarbu Państwa, pełniąc, m.in, funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Zakładzie Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S. A. w Ostrowie Wielkopolskim. Od 2017 pełni funkcję Prezesa w WCR sp. z o.o. w Jarocinie, jednej z najnowocześniejszej instalacji zagospodarowania odpadów w Wielkopolsce przetwarzającej ponad 135 tys. Mg odpadów rocznie.

Leszek Grabarczyk

Współwłaściciel i Chief Strategy Officer Elion sp. z o.o. Zaangażowany bezpośrednio w stworzenie projektu B+R opracowania technologii bezpiecznego recyklingu baterii litowo-jonowych wraz z odzyskiem cennych metali z czarnej masy, pozyskania nań finansowania i zarządzanie projektem. Pracował w systemie finansowania rozwoju technologii i badań stosowanych oraz wspierania komercjalizacji wyników badań przez ponad 15 lat. Aktualnie Prezes Zarządu firmy Audere Group, specjalizującej się w doradztwie w strukturyzowaniu projektów rozwoju technologii w przedsiębiorstwach oraz pozyskiwaniu finansowania na badania i rozwój. W okresie 2016-2017 r. pracował dla EY Business Advisory. Wcześniej przez ponad 5 lat był wiceszefem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W tej roli przewodził opracowaniu, zaprojektowaniu wdrożenia w życie i uruchomieniu nowych programów nakierowanych na wspieranie komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych, w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym z prywatnymi funduszami zalążkowymi i venture capital. Przewodził również przygotowaniu i uruchomieniu programów wsparcia transferu technologii z instytucji naukowych do przedsiębiorstw oraz zbudowaniu kompetencji w obszarze transferu technologii wśród polskich naukowców, w partnerstwie z najlepszymi ośrodkami na świecie (m.in. Stanford University - USA, Berkeley University - USA, Cambridge University – Wielka Brytania). We wcześniejszym okresie na stanowiskach kierowniczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadząc nabory projektów i nadzorując ich realizację w obszarze prac badawczorozwojowych i budowy oraz modernizacji laboratoriów badawczych o łącznej wartości ok. 5 mld euro. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, KUL i Akademii Leona Koźmińskiego.

Rafał Kaczmarek

Członek Zarządu. Elektrorecykling.

Dr inż. Anna Kozera-Szałkowska

Dyrektor Zarządzająca Fundacji PlasticsEurope Polska od początku 2021 r., z organizacją związana od 2007 r., gdzie jako Menedżer ds. Komunikacji odpowiadała m.in za komunikowanie znaczenia tworzyw sztucznych jako materiału XXI wieku i ich roli w zrównoważonym rozwoju i gospodarce obiegu zamkniętego. Z wykształcenia chemiczka (doktorat w dziedzinie chemii polimerów uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej), absolwentka Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów, organizowanego przez Fundację Upowszechniania Nauki i Instytut Badań Literackich PAN.

Andrzej Jerzy Kubik

Prezes GPR Guma i Plastik Recycling, Prokurent REPLAS Recycling Plastics. Z wykształcenia - magister inżynier przetwórstwa tworzyw sztucznych, z zawodu recykler - zarządzanie firmami recyklingowymi ze 100% udziałem kapitału niemieckiego (jednoosobowy zarząd i prokura generalna od 2011r.), trzy zakłady produkcyjne zatrudniające łącznie ok. 250 osób. GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o - firma powołana w 1992 roku z inicjatywy niemieckiego biznesmena aktywnego w branży recyklingu opon już od lat 60-tych. Od ponad 30 lat zajmuje się „pełnym” recyklingiem opon, czyli aż do postaci wyrobów gotowych, którymi w większości są kółeczka do kontenerów na odpady oraz oponki do systemów transportu wewnętrznego, ale również progi podrzutowe (zwalniacze ruchu) oraz podstawy drogowe (więcej informacji: www.gpr-guma.pl). REPLAS Recycling Plastics sp. z o.o. - firma powołana w 2011 roku, jako „siostra” i dostawca spółki GPR w zakresie re-granulatu HDPE, wyspecjalizowana w recyklingu poużytkowych odpadów z tworzyw sztucznych (głównie poliolefin) – jej założeniem i misją jest „recykling uszlachetniający” polegający na uzyskiwaniu recyklatów o precyzyjnie określonych parametrach technicznych (reologicznych, mechanicznych, barwie), umożliwiających substytucję w 100% granulatów oryginalnych (typu virgin) przy produkcji wielu wyrobów (np. pojemników na odpady). Spółka od 2015 roku jest certyfikowana EuCertPlast (pierwszy w Polsce certyfikowany recykler HDPE) a od 2022 certyfikowana w systemie RecyClass – dając swoim klientom możliwość ubiegania się o znak/emblemat „Blue Angel” dla ich produktów (więcej informacji: www.replas.eu). Z przekonania – ekolog – publikacje w czasopismach branżowych „PLAST NEWS”, „Energia i Recykling”, „Chemia i Biznes” - uczestnictwo w pracach Grupy ROP w ramach Konfederacji Lewiatan oraz pracach Koalicji na Rzecz Recyklingu Tworzyw Sztucznych. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Recyklerów Opon oraz Członek Zarządu Rady Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego (aktywność w ramach trzech grup roboczych: Oponiarskiej, Tworzyw Sztucznych i Edukacji Ekologicznej).

Marcin Kwiatkowski

Business Development Manager w TOMRA Feedstock GmbH. Od ponad 18 lat związany z branżą recyklingu i gospodarki odpadami. Pracował dla największych firm związanych z przetwórstwem makulatury i tworzyw sztucznych. Swoje doświadczenie zdobywał na różnych poziomach produkcji i zarzadzania. Aktualnie odpowiedzialny za rozwój biznesu Feedstock w zakresie zakupów, sprzedaży i logistyki.

Joanna Leoniewska-Gogola

Liderka zespołu circular economy w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte. W zespole Sustainability & Economics zajmuje się doradztwem dla sektora publicznego oraz prywatnego w obszarze circular economy oraz w kierunku znalezienia linku pomiędzy efektywnym ekonomicznie a ekologicznie gospodarowaniu odpadami. Doradza przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do polityk krajowych oraz UE, badając wpływ ich działalności na środowisko. Specjalizuje się w tworzeniu zrównoważonych, cyrkularnych modeli biznesowych, strategii transpozycji w kierunku GOZ oraz systemów informatycznych wspierających zarządzanie oraz monitorowanie wdrożonych działań. Współpracuje również w ramach łańcucha wartości w organizacjach takich jak Business Centre Club oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Lota

Dyrektor Oddziału Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu (CLAiO). Profesor w Instytucie Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki Poznańskiej . Jego zainteresowania naukowe związane są z elektrochemią i dotyczą chemicznych źródeł prądu, galwanotechniki, korozji oraz nauki o materiałach, a w szczególności wytwarzania i modyfikacji materiałów węglowych. W swoim dorobku naukowym posiada liczne publikacji z liczbą cytowań ponad 6000 (h=34, Scopus) oraz 25 uzyskanych patentów. Znajduje się w gronie 2% najbardziej wpływowych naukowców świata wg. zestawiania przygotowanego przez Uniwersytet Stanforda.

Robert Makieła

Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Wastes Service. Praktyk i założyciel grupy kapitałowej Wastes Service z długoletnim doświadczeniem w sektorze recyklingu i gospodarki odpadami. Od kilku lat dynamicznie inwestujący w sektor odzysku i recyklingu surowców kluczowych dla gospodarki pochodzących z Elektromobilności EV, E-scrap

Piotr Nejman

Prezes Fundacji Circular Poland. Konsultant i doradca z doświadczeniem w budowaniu i skalowaniu innowacyjnych przedsięwzięć. Pomaga firmom odkrywać nowe możliwości ukryte w nieoczekiwanych potrzebach ludzi i przekształcać je w przełomowe produkty, usługi i modele biznesowe. Fascynuje go gospodarka o obiegu zamkniętym i jej potencjał dla kreatywnych liderów do przekształcania biznesu i zachowań za pomocą przełomowych pomysłów. Dlatego zaangażował się i wykorzystuję swoje doświadczenie, aby pomóc firmom w ich wysiłkach na rzecz zamknięcia pętli i odkrycia nowych, cyrkularnych modeli biznesowych. Przeprowadził już warsztaty dla ponad 100 firm, pokazując zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, przeprojektowując istniejące produkty i procesy w celu opracowania nowego modelu biznesowego o obiegu zamkniętym.

Grzegorz Orzeszko

Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Z wykształcenia chemik z doświadczenia menadżer. Po 17 latach w branży naftowej, od 2 lat w branży odpadowej. Lubi łączyć różne punkty widzenia i poszukuje sprawdzonych rozwiązań poza daną branżą. Prywatnie ultramaratończyk, co wymaga konsekwencji, determinacji i silnej głowy.

Anna Sapota

Wiceprezes ds. public affairs dla Europy Wschodniej-Północ w ramach Grupy TOMRA, będącej dostawcą rozwiązań technologicznych w zakresie zbierania oraz sortowania, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, górniczym oraz gospodarowaniu odpadami. W ramach swoich obowiązków zawodowych dla Grupy TOMRA zajmuje się kształtowaniem stanowiska Grupy, w podległym regionie, wobec zmian legislacji w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarowania odpadami oraz utrzymywaniem relacji z organami administracji publicznej i interesariuszami rynku. Obecne stanowisko objęła w 2020 r., wcześniej była odpowiedzialna za kwestie organizacyjne i prawne oraz relacje rządowe w organizacji odzysku opakowań, wchodzącej w skład grupy spółek zajmujących się produkcją opakowań metalowych i szklanych. Otrzymała tytuł doktora nauk prawnych nadany przez Uniwersytet Jagielloński oraz tytuł magistra prawa międzynarodowego Uniwersytetu w Orleanie.

Mateusz Spiczak-Brzeziński

TOMRA Sorting Service Manager. W firmie TOMRA Sorting Sp. z o.o. odpowiada za kierowanie serwisem od ponad 13 lat, realizując ponad 80 projektów w sektorze gospodarki odpadów komunalnych na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji oraz Czech. Jest odpowiedzialny za budowanie struktury serwisowej oraz utrzymanie relacji z klientami, szukając rozwiązań dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń firmy. W swojej karierze zebrał szerokie doświadczenie, realizując optymalizacje separatorów wyposażonych w czujniki TOMRA, analizując prace całych linii poprzez wykonywanie szeregu testów wydajnościowych i dostosowywanie pracy pod wymagane parametry projektu.

Piotr Szewczyk

Przewodniczący Rady RIPOK, z-ca dyr. ZUOK „Orli Staw”. Specjalista w zakresie inwestycji przemysłowych i gospodarki odpadami. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu oraz kierowaniu realizacją i eksploatacją nowoczesnych zakładów przetwarzania odpadów. Absolwent Politechniki Łódzkiej, posiada dyplom MBA, ukończył podyplomowe studia zarządzania środowiskiem. Kierował projektowaniem i realizacją ZUOK „Orli Staw”, obsługującego 23 miasta i gminy (www.orlistaw.pl). Kieruje jego eksploatacją. Bierze udział w jego modernizacji i rozbudowie. Projekt modernizacyjny obejmuje nowoczesną sortownię oraz pierwszą w Polsce instalację fermentacji selektywnie zbieranych bioodpadów w procesie termofilowym, ciągłym. Autor licznych publikacji z zakresu gospodarki odpadami oraz inwestycji w ochronie środowiska. Wykładowca akademicki oraz prelegent na konferencjach i szkoleniach. Brał udział w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji technicznej i przetargowej zadań inwestycyjnych i opracowań planistycznych z zakresu gospodarki odpadami oraz opiniowaniu aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Współzałożyciel i Prezes Zarządu „Związku Pracodawców Rada RIPOK”, zrzeszającego instalacje komunalne (www.radaripk.eu).

Michał Szymanowski

TOMRA Sorting Sp. z o.o. Absolwent Ochrony Środowiska oraz Zarządzania Środowiskiem Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w dziedzinie cyfrowych rozwiązań optymalizujących efektywność sortowni odpadów. Miłośnik innowacyjnych technologii oraz inicjator wdrażania ich w praktyce. Swoje doświadczenie i wiedzę budował w oparciu o uczestnictwo w międzynarodowych targach oraz współpracę z klientami z całego świata.

Marek Suchowolec

Członek Zarządu. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Prezes Zarządu. Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy. ECO LEGAL Kancelaria Adwokacka.

Krzysztof Wróblewski

Innowacyjny i zorientowany na zrównoważony rozwój Prezes Contec S.A., dostarczający praktycznych spostrzeżeń i rozwiązań, aby wprowadzić więcej obiegu zamkniętego do przemysłu oponiarskiego i gumowego oraz opartych na faktach informacji na temat globalnego problemu odpadów ELT. Jako CEO i CTO w Contec odpowiedzialny jest za rozwój technologii pirolizy, a także budowanie marki Contec, napędzanie współpracy i innowacji w celu poprawy zasięgu i użyteczności odzyskanych produktów z sadzy. Posiada doświadczenie w inżynierii chemicznej i procesowej oraz doświadczenie w badaniach i rozwoju zdobyte na Politechnice Warszawskiej i w Grupie Azoty. Jego celem jest rozwój Contec na wszystkich poziomach - badań i rozwoju oraz inżynierii technologii, a także kontroli jakości produktów i organizacji.