Organizator:

POLECO 2023 pod patronatem branżowym KIGO

Podziel się

 

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszająca obecnie 130 krajowych przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami.

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO) angażuje się w działania mające na celu wprowadzenie w Polsce takich rozwiązań prawnych, które przyczynią się do budowania stabilnych systemów gospodarki odpadami w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału spółek samorządowych.

Jednym z zadań Izby jest stworzenie ram prawnych, umożliwiających Polsce osiągnięcie wyników ekologicznych na poziomie europejskim. Głównym celem Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych jej Członków zarówno wobec administracji rządowej jak i samorządowej. Izba jest także organem opiniującym w procesie legislacyjnym.