Organizator:

POLECO 2022 pod patronatem branżowym KFDZOM

Podziel się

Jest nam niezmiernie miło, że Patronat Branżowy nad targami POLECO objęło Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast - ogólnopolskie stowarzyszenie szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, firm produkujących sprzęt i urządzenia komunalne, a także firm pracujących na rzecz gospodarki komunalnej.

Statutowym celem stowarzyszenia jest integrowanie branży oczyszczania miast i gospodarki odpadami, działania na rzecz przepływu informacji o funkcjonowaniu firm działających w różnych systemach prawnych, promowanie i upowszechnianie nowych, wzorcowych, sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, technologicznych i finansowo-księgowych, stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie oczyszczania miast, gospodarki odpadami, zagospodarowania odpadów surowcowych, ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. Ważnym zadaniem Krajowego Forum Dyrektorów jest tworzenie specjalistycznej, branżowej, doradczo-opiniodawczej reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych.

Dziękujemy za udzielenie Patronatu Branżowego - to dla nas prawdziwy zaszczyt.