Organizator:

Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych

Podziel się

Zapraszamy na konferencję Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

VII Konferencja Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych

22.10.2020 godz. 11:00-12:30, pawilon 7, sala AB

  • Ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów (unieszkodliwianie, odzysk), dr inż. Teresa Kubiak

 

  • Przeciwdziałanie poważnym awariom z uwzględnieniem substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) i REACH oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – spojrzenie praktyka, mgr inż. Barbara Horodecka-Kurzawa

 

Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

 


Sponsorem konferencji jest spółka EKRO z siedzibą w Gnieźnie. W 2003 roku w województwie wielkopolskim i w tym samym roku uruchomiła zakład unieszkodliwiania odpadów w Bolechowie w gminie Czerwonak, który nieprzerwanie działa do dzisiaj. Jest właścicielem instalacji do fizyko-chemicznego przetwarzania odpadów metodą stabilizacji i zestalania. Prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi. Przetwarzane są odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.