Organizator:

Konferencja techniczna „Pożary odpadów – zagrożenia, zapobieganie i zwalczanie”

Podziel się

 

Konferencja techniczna „Pożary odpadów – zagrożenia, zapobieganie i zwalczanie”

Organizatorzy: Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Termin: 18 października 2023r. godz. 11.00.

MiejsceTeren MTP w Poznaniu, ul. Głogowska 14, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

 

W programie znajdzie się m.in.:

11.00 -11.15 Otwarcie konferencji

11.15-11.45 st. bryg. Krystian Kosela – Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – Wielowątkowość pożarów odpadów na przykładzie pożaru  w Przylepie k. Zielonej Góry.

11.45-12.15 st. kpt. Aleksandra Guzik – Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Poznaniu - Alternatywne źródła wody do celów przeciwpożarowych w miejscach magazynowania odpadów.

12.15.-12.35  Przemysław Domagalski – Prezes firmy Exflo Sp. z o.o. - Zbiorniki przenośne jako przeciwpożarowe zabezpieczenie w wodę w przedsiębiorstwach gospodarowania odpadami

12.35-13.00 Przerwa kawowa.

13.00-13.30 st. bryg. Jarosław Zamelczyk – Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Wnioski z analiz pożarów odpadów na terenie woj. wielkopolskiego.

13.30- 14.00  Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych - Pożary pojazdów elektrycznych – studium przypadku, wnioski z dochodzeń popożarowych.

14.00 – 14.30 mgr Daniel Wierzbicki – specjalista CNBOP-PIB – Pożary akumulatorów litowo-jonowych.  Wnioski z badań akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych.

14.30.-15.00  mł. bryg. Zbigniew Jekiełek – Dowódca Jednostki-Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Oświęcimiu – Pożary odpadów metali – nie do końca rozpoznany problem.

15.00.-15.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Referującymi będą specjaliści z komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego PIB, Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Konferencja adresowana jest do podmiotów zajmujących się gospodarką odpadową, demontażem pojazdów, jednostek samorządu terytorialnego, w tym starostw i urzędów marszałkowskich, a także funkcjonariuszy PSP, członków ochotniczych straży pożarnych, inspektorów ochrony środowiska, rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów z branży odpadowej i ochrony przeciwpożarowej.

Uczestnicy otrzymają bilet wstępu na targi POLECO.

Rejestracja wkrótce na stronie www.sitp.poznan.pl

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.