Organizator:

Instytut Ochrony Środowiska partnerem branżowym targów POLECO

Podziel się

Niezmiernie miło nam poinformować, że Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy objął targi POLECO patronatem branżowym.

 

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nadrzędnym celem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

W swojej działalności IOŚ-PIB zajmuje się następującymi zagadnieniami:

 • Jakość powietrza
 • Gospodarka odpadami
 • Zmiany klimatu
 • Ochrona powierzchni ziemi
 • Ochrona przed hałasem
 • Zarządzanie emisjami
 • Zrównoważony rozwój
 • Ekotoksykologia
 • Analizy środowiskowe
 • Badania naukowe
 • Edukacja ekologiczna