Organizator:

Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie z dofinansowaniem NFOŚiGW

Podziel się

Ponad 201 mln złotych na budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie przeznaczy NFOŚiGW.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie zbuduje instalację termicznego
przekształcania odpadów komunalnych dzięki znacznemu wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita kwota dofinansowania przekazana w ramach programu
priorytetowego pn.: „Racjonalna gospodarka odpadami Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na
cele energetyczne” to ponad 201 mln złotych, w tym 72 220 500 zł w formie dotacji oraz 128 999 970 zł
w formie pożyczki. Umowa w tej sprawie została podpisana 19 grudnia 2022 roku w koszalińskim
Urzędzie Miasta.


Projekt wsparty przez NFOŚiGW zakłada budowę elektrociepłowni na paliwa alternatywne, której działanie
będzie oparte na termicznym przetwarzaniu frakcji energetycznej odpadów komunalnych pre-RDF i RDF
z wytworzeniem energii. Instalacja będzie wytwarzała energię elektryczną i cieplną w wysokosprawnej
kogeneracji. Jednak podstawowym celem projektu jest budowa instalacji do termicznego przekształcania
odpadów, które są pozostałością po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów
komunalnych oraz mechanicznym przekształceniu odpadów z selektywnej zbiórki. Po wybudowaniu
spalarnia będzie miała wydajność do 30 000 Mg odpadów/rok.


– W Polsce brakuje instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, dlatego tak ważne jest
wsparcie działań zmierzających do odzysku energii ze spalanych odpadów. Dzisiejsza uroczystość to
początek ważnej, strategicznej inwestycji dla miasta Koszalina, która zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo
energetyczne i zniweluje problem zagospodarowania odpadów komunalnych przy jednoczesnej dbałości
o jakość powietrza. Narodowy Fundusz chce wspierać powstawanie coraz większej liczby tego typu
nowoczesnych i przyjaznych środowisku inwestycji w całym kraju. – mówi wiceprezes NFOŚiGW Paweł
Mirowski. – To ważny krok na drodze do uporządkowania gospodarki odpadami na poziomie samorządu.
Instalacje termicznego przekształcania odpadów są całkowicie bezpieczne, a w Polsce szczególnie potrzebne
– uzupełnia prezes Mirowski.

Źródło NFOŚiGW