Organizator:

Inspiracje ICT - nowe technologie i źródła finansowania

Podziel się

Grupa MTP oraz Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny serdecznie zapraszają na 8-mą edycję kameralnego spotkania Inspiracje ICT, które odbędzie się pierwszego dnia POLECO.

Inspiracje ICT - nowe technologie i źródła finansowania

Miejsce: Pawilon 7, antresola, sala H

Data: 19 października 2022, godz. 13:00 – 14:30

Podczas wydarzenia wielkopolskie firmy IT zaprezentują maksymalnie 10 inspirujących trendów technologicznych wraz z przykładami zastosowań w branży ochrony klimatu, środowiska, gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, przedstawiona zostanie lista możliwych źródeł finansowania projektów transformacji cyfrowej dla firm i samorządów. Następnie, w ramach wywiadów indywidualnych, Uczestnicy będą mieli okazję ocenić przydatność wybranych przez siebie technologii w swojej działalności.

 

Inspiracje ICT - Poleco

13.00 - Nowe technologie dla Twojej branży + finansowanie

13.30 - Wywiady indywidualne - ocena technologii / identyfikacja wyzwań

14.00 - Lunch & networking

 

Spotkanie jest nieodpłatne i ograniczone do ok. 10 firm. Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do 14.10.2022 roku poprzez wysłanie danych i numeru telefonu uczestnika na adres info@wklaster.pl. Potwierdzenie uczestnictwa nastąpi mailowo i/lub telefonicznie.