Organizator:

Impuls do rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych już w styczniu

Podziel się

W styczniu 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków w nowym programie priorytetowym „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”.

 Dobrze odczytaliśmy światowe trendy. Polska już teraz jest największym eksporterem baterii samochodowych w Unii Europejskiej, a popyt na wytwarzane w naszym kraju akumulatory litowo-jonowe, niezbędne przy produkcji pojazdów elektrycznych, stale i dynamicznie rośnie. To dzisiaj polski produkt eksportowy numer jeden. Nawet w trudnym, pandemicznym  roku 2020 ich eksport odnotował największy roczny wzrost sprzedaży, jako pojedynczej pozycji w statystyce polskiego handlu zagranicznego – podkreśla wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński. – To jeden z elementów wytyczonej przez rząd strategii rozwijania w Polsce szeroko rozumianej elektromobilnościw tym elektryfikacji transportu indywidualnego i zbiorowegoa tym samym – zmniejszenie na polskich drogach liczby pojazdów emitujących dwutlenek węgla (CO2) i tlenki azotu (NOx). Nowy program NFOŚiGW nastawiony na wspieranie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych to ważne dopełnienie tej strategicznej linii rozwoju  – dodaje wiceszef resortu klimatu i środowiska. 

Baterie samochodowe oraz cały system zasilania i obsługi „elektryków” bywa obecnie nazywany „ropą naftową XXI wieku”. Rząd, jak to wiele razy podkreślał premier Mateusz Morawiecki, zamierza uczynić z Polski swoisty „bateryjny hub przemysłowy” na skalę europejską, a nawet światową. W naszym kraju bardzo szybko rozwija się nie tylko produkcja gotowych ogniw, ale także wielu niezbędnych komponentów i podzespołów do nich, takich jak: separatory, elektrolity, kable, elementy elektrotechniczne.  To samo, zarówno w zakresie wytwarzania, jak i postępu technologicznego, dotyczy sektora „ładowarkowego” i gospodarki wodorowej. Niebagatelne znaczenie w tym procesie ma pomoc publiczna realizowana poprzez programy priorytetowe NFOŚiGW. 

 Wsparcie finansowe kierowane przez naszą instytucję do tych przyszłościowych branż niewątpliwie przyczynia się do stworzenia przewagi konkurencyjnej polskich firm w coraz istotniejszej gałęzi europejskiej gospodarki, jaką jest przemysł ładowarkowo-bateryjny. Słuszność tych działań potwierdzają dotychczasowe sukcesy polskich firm na globalnym rynku – zaznacza prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski.  – To zarazem wyzwanie ekologiczne, gdyż celem jest produkcja akumulatorów o niższym niż dotychczas śladzie węglowym, unikanie i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska oraz stworzenie sprawnego i wydajnego systemu recyklingu baterii samochodowych. W bieżących działaniach i planach szczególną wagę przywiązujemy właśnie do kwestii klimatycznych i środowiskowych  – uzupełnia szef NFOŚiGW.

Nowy program

 Uruchomienie przez NFOŚiGW programu wspierającego rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych to bardzo ważny krok w kierunku ilościowego, ale także jakościowego rozwoju rynku infrastruktury w Polsce, w oparciu o stacje DC. Zasady dofinansowania były przedmiotem wielu analiz i konsultacji wykonanych przez PSPA, dzięki czemu korespondują z szeregiem postulatów branży – przyznaje Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych Podkreślić należy, że program przewiduje odpowiednio wyższe dotacje do stacji wysokich mocy, pozwalających wykorzystać potencjał samochodów elektrycznych nowej generacji. Według prognoz Polish EV Outlook, do 2025 roku w Polsce powinno funkcjonować co najmniej 43 tysiące punktów ogólnodostępnych. Bez wdrożenia dopłat i efektywnie działającego mechanizmu subsydiów osiągnięcie tego wyniku nie będzie możliwe – dodaje szef PSPA.   

 Inwestycje w wydajną i nowoczesną infrastrukturę ładowania są kluczowe dla dalszego rozwoju rynku elektromobilności. Chcąc dać szansę korzystania z samochodu elektrycznego większej liczbie osób, musimy sprawić, aby każdy potencjalny użytkownik miał łatwy i powszechny dostęp do stacji ładowania. Jeśli nie posiada takiego urządzenia w garażu, to należy zadbać właśnie o budowę publicznej infrastruktury. To jedno z kluczowych wyzwań, na które odpowiada program dofinansowań – zauważa prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności Krzysztof Burda.  – To również szansa dla firm, które już teraz chcą zainwestować w zeroemisyjne floty. Program wsparcia będzie dla nich sporym ułatwieniem w inwestowanie w swoje stacje ładowania lub zachęci zupełnie nowe podmioty do przejścia na elektromobilność  – kończy szef PIRE.

Należy zaznaczyć, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w najbliższych latach przeznaczy łącznie aż 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów elektrycznych. Z tej puli pieniędzy 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek pojazdów elektrycznych, a wspomnianą już wyżej kwotą 870 mln zł dotacji NFOŚiGW wesprze inwestycje w same stacje i punkty ładowania samochodów oraz stacje tankowania wodoru.

Potencjał rynku

Szacunki wskazują, że w Polsce w szybkim tempie będzie rosnąć liczba pojazdów zeroemisyjnych, co ma bezpośredni związek z wdrażaniem programów NFOŚiGW takich jak „Mój elektryk”, czy „Zielony Transport Publiczny”. Naturalną koleją rzeczy będzie równoległe rozwijanie infrastruktury ładowania, czego wyrazem jest przygotowany przez NFOŚiGW, wzmiankowany program priorytetowy. Jego wdrożenie powinno znacznie zwiększyć dostępność ładowarek, zwłaszcza w małych i średnich miejscowościach.

Obecnie w Polsce funkcjonuje około 1700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z których nieco ponad 30 procent to punkty ładowania prądem stałym (DC), a niemal 70 procent wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. 

 Oferta finansowa NFOŚiGW powinna zwiększyć udział ogólnodostępnych ładowarek szybkich i o dużej mocy – zauważa wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski. – Techniczna wykonalność tego planu jest uzależniona od rozwoju sieci elektroenergetycznej. Dlatego właśnie Narodowy Fundusz równolegle zaoferuje wsparcie dla operatorów sieci dystrybucyjnej na inwestycje w budowę linii energetycznych oraz stacji transformatorowych, które są niezbędne do budowy szybkich stacji ładowania pojazdów –  podsumowuje wiceszef NFOŚiGW.

Wspomagająca rozbudowa sieci dystrybucyjnej będzie realizowana poprzez program priorytetowy pod nazwą „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, który jest skierowany do operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). Budżet tego projektu wynosi 1 mld zł, a pieniądze (w formie dotacji) będą przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację około 4000 km linii elektroenergetycznych (napowietrznych i podziemnych) oraz stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych. Program będzie finansowany z Funduszu Modernizacyjnego.