Organizator:

Gospodarka odpadami priorytetem Ministerstwa Środowiska

Podziel się

Sesja “Zrównoważona gospodarka odpadami dla ludzi, zdrowia i środowiska” odbywa się w ramach EkoSfery, kongresu Envicon oraz targów POL-ECO SYSTEM.

Inaugurując Sesję “Zrównoważona gospodarka odpadami dla ludzi, zdrowia i środowiska” minister środowiska Henryk Kowalczyk powiedział, że gospodarka odpadami wysuwa się na pierwszy plan zadań Ministerstwa Środowiska na najbliższy rok.

– To między innym pożary składowisk w ubiegłym roku spowodowały ogromne zainteresowanie gospodarką odpadami. Stąd też zmiany legislacyjne, które podjęliśmy w ubiegłym roku dotyczące miejsc składowania odpadów. Mamy ustawy pożarowe, które przyniosły bardzo dobre efekty ponieważ już w tym roku tych pożarów w porównywalnym okresie roku ubiegłego było o połowę mniej. Widać bardzo wyraźnie, że te rozwiązania były bardzo potrzebne – zauważył minister Kowalczyk.

Szef resortu środowiska podkreślił, że rozwiązania te choć trudne dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim dające wspólne szanse dla wszystkich.  – Dają one możliwość uczciwej konkurencji – dodał H. Kowalczyk.

Kolejny problem, zdaniem ministra środowiska, przed którym stanął resort na przełomie roku 2018 i 2019 to był niezwykle duży wzrost cen za odbiór odpadów komunalnych. – Ten wzrost cen należało zdiagnozować. Wyjaśnić jaka jest przyczyna. Okazuje się, że jedną z głównych przyczyn po analizie to była monopolizacja rynku. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała poprzez swoje rozwiązania określające i przypisujące dany teren do poszczególnych regionalnych instalacji przetwarzających odpady komunalne również sztywne zapisy w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami określające limity dla tych RIPOK-ów spowodowała to, że nastąpiło po kilki latach bardzo wyraźna monopolizacja rynku – uważa Henryk Kowalczyk. Jego zdaniem monopolizacja rynku była przyczyna wzrostu cen za odbiór odpadów komunalnych.

– Stąd kolejna nowelizacja Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która tym razem likwidowała monopolistyczne podejście. Ta ustawa weszła w życie, ale oczywiście na efekty trzeba będzie poczekać dlatego, że demonopolizacja rynku nie przynosi efektów natychmiastowych.

Sesja “Zrównoważona gospodarka odpadami dla ludzi, zdrowia i środowiska” odbywa się w ramach EkoSfery, kongresu Envicon oraz targów POL-ECO SYSTEM.