Organizator:

Głębiny oceaniczne skrywają drobne cząstki tworzyw sztucznych

Podziel się

Niebezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi - mikroplastik - odnaleziono pod powierzchnią oceanów.

Zdaniem naukowców z Florida Atlantic University na powierzchni oceanów pływa 51 bilionów ton mikroplastiku. Te drobne, nieprzekraczające 5 mm cząstki zanieczyszczają liczne ekosystemy.

Autorzy nowej pracy opublikowanej na łamach pisma „Global Change Biology” zbadali tymczasem obecność plastiku w całej kolumnie wody, w różnych miejscach wiru południowoatlantyckiego.

Okazało się, że dla poziomu zanieczyszczenia kluczowe znaczenie mają najmniejsze cząstki, które w dużej mierze były dotąd pomijane. Badanie pokazało też, że słabe prądy morskie prowadzą do powstawania niewielkich rejonów, w których plastik szczególnie chętnie się gromadzi i gdzie może być w dużych ilościach spożywany przez różne organizmy, np. przez zooplankton.

Prace naukowców z Florida Atlantic University pokazują pilną potrzebę oszacowania mikroplastiku zalegającego w głębinach. Wyniki badań wskazały, że dystrybucja plastiku zależy w dużej mierze od głębokości, regionu oraz rodzaju tworzywa i wielkości cząstek.

Znaczną część małych cząstek stanowiły m.in. polimery wysokiej gęstości stosowane np. w farbach do malowania statków, a także poliamid używany do wyrobu ubrań, lin czy rybackich sieci.

To duża różnica w porównaniu do próbek zbieranych na powierzchni, które zwykle zawierają pływające polimery, takie jak polietylen wykorzystywany np. w produkcji folii, czy polipropylen, z którego wytwarza się chociażby opakowania i butelki.

Źródło: https://naukawpolsce.pl/