Organizator:

Prelegenci EkoSfery 14.10

Podziel się

W konferencji EkoSfera organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14 października udział wezmą wybitni prelegenci - przedstawiciele świata nauki, gospodarki, a także polityki.

Paweł Mirowski

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jako Wiceprezes NFOŚiGW odpowiada m.in. za wdrażanie ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, dzięki któremu ponad 100 mld zł pozwoli na wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych, a także program „Mój Prąd” oraz „Edukacja ekologiczna”. Ponadto zarządza ogólnopolskimi programami wdrażanymi przez NFOŚiGW wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. Absolwent ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył podyplomowe studia z zarządzania biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i zarządzanie gospodarką odpadami w SGH w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej S.A. i Zakładach Chemicznych Police. Jako z-ca Burmistrza Polic nadzorował działania samorządu dot. m.in. ochrony środowiska. Pełnił funkcję Dyrektora Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police i prezesa WFOŚiGW w Szczecinie.

Wojciech Hann 

Prezes Zarządu BOŚ Bank

Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA na University of Rochester (USA). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji. W latach 2016-2019 był członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2016 roku był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej, w sektorze energetycznym. W latach 1998-2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB.

Robert Kasprzak

Wiceprezes Zarządu BOŚ Bank

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę rozpoczął w Banku Handlowym, następnie w Credit Suisse First Boston London współpracował z bankami w obrocie wtórnym na rynku euroobligacji i obligacji Brady’ego. W BPH i Citibanku Handlowym był Dyrektorem obszaru Skarbu. W 2007–2008 w Societe Generale odpowiadał za sprzedaż produktów inwestycyjnych i zabezpieczających ryzyko oraz za sprzedaż strukturyzowanych produktów inwestycyjnych i instrumentów pochodnych. W latach 2008–2012 jako z-ca Dyrektora Departamentu Research&Development oraz Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych w Union Investment TFI odpowiadał za rozwój produktów. W latach 2013 - 2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego najpierw Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego, a następnie Dyrektor Zarządzający w Pionie Zarządzania Produktami.

Artur Michalski

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – od grudnia 2015 r. Poprzednio pełnił tę funkcję w latach 2006-2008. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe: Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie. Pracował jako doradca ministra środowiska oraz szef gabinetu politycznego ministra. Był Wiceprezesem Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu, Prezesem Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie, a także Naczelnikiem Wydziału Funduszy Ekologicznych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy. W latach 2000-2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ. Działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Uczestniczy w badaniach prowadzonych przez Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW). Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych.

Bogusław Regulski

Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, z tytułem magistra inżyniera mechanika o specjalności termoenergetyka, oraz Studiów Podyplomowych Politechniki Warszawskiej w zakresie zrównoważonych systemów zaopatrzenia w energię i świadectw energetycznych budynków. Audytor energetyczny. Od początku swojej ponad trzydziestoletniej kariery zawodowej związany z ciepłownictwem i energetyką. Długoletni działacz stowarzyszeń i organizacji branżowych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i seminariów specjalistycznych z zakresu energetyki i ciepłownictwa. Wykładowca zagadnień związanych z ciepłownictwem w ramach kilku edycji Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, a także Politechniki Warszawskiej. Autor wielu publikacji na temat gospodarki cieplnej w gminach oraz aktualnych i strategicznych problemów wymagających rozwiązania przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, zamieszczanych w wielu czasopismach branżowych. Aktywny uczestnik wielu gremiów opiniotwórczych z zakresu gospodarki energetycznej, legislacji branżowej na poziomie krajowym i europejskim. Członek grupy ekspertów ds. energetyki Narodowego Banku Polskiego. Od 1999 jest Wiceprezesem Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Paweł Kupczak

Prezes Zarządu MPEC Nowy Sącz

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył również studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 2008-2015 koordynował szereg projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zasiadał w zarządach oraz radach nadzorczych spółek kapitałowych. W latach 2016-2019 Wiceprezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A, największej i najstarszej spółki geotermalnej w Polsce. Od stycznia 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu MPEC Nowy Sącz. W tym okresie Spółka pozyskała i rozpoczęła realizacje 6 projektów na łączną kwotę 83 mln zł.

Marek Ryszka

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Jest Przewodniczącym Konwentu Prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Członek Narodowej Rady Rozwoju - Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP. Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe związane z ochroną środowiska i zarządzaniem, w tym studia MBA. Odbył liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu zarządzania projektami i wdrażania funduszy UE. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska i zarządzania. Był Zastępcą Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Pełnił obowiązki Prezesa tej instytucji. Sprawował też funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej NFOŚiGW.

Krystian Grzesica

Burmistrz gminy Bieruń

Burmistrz Miasta Bierunia. Funkcję tę pełni od 2014 roku. Urodził się w 1973 r. Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, podyplomowych studiów „Akademia Liderów Samorządowych” oraz studiów MBA in Community Management. Pracę zawodową rozpoczął w 1997 r. w kancelarii radców prawnych, a w 2003 r. związał się z samorządem terytorialnym. W latach 2006-2014 pełnił funkcję sekretarza powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz radnego Bierunia, był przewodniczącym komisji budżetu, finansów i promocji.

Michał Wekiera

Dyrektor Wykonawczy, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Dyrektor Wykonawczy Prawo, Przemysł, Technika w Polskim Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Od września 2008 roku związany z PZPM zrzeszającym producentów oraz przedstawicieli producentów samochodów, motocykli i części. W PZPM odpowiedzialny za tematy związane m.in. z niskoemisyjną mobilnością, conectivity, autonomicznością. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek grup roboczych i organów w europejskich organizacjach motoryzacyjnych ACEA, ACEM i CLCCR.

Szczegółowy program konferencji znajduje się TUTAJ>>>

Paweł Ścigalski

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza

Paweł Ścigalski urodził się w 1977 roku w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej z zakresu ochrony środowiska. W roku 2017 uzyskał dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z zarządzania przedsiębiorstwem (MBA), a 3 lata później został absolwentem studiów MBA in Community Management, które są dostosowane do dzisiejszych potrzeb samorządów poprzez kształcenie liderów i zarządzających tymi jednostkami. Zdobył doświadczenie menedżerskie w sektorze publicznym i podmiotach prywatnych. W latach 2010-2014 radny miasta Krakowa; pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa i był inicjatorem jej powołania. Współautor uchwał antysmogowych, wspierał działania na rzecz zrównoważonego transportu w oparciu o infrastrukturę rowerową. Pomysłodawca różnego rodzaju akcji ekologicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, instytucjami, które promują walkę o czyste powietrze i zasady zrównoważonego rozwoju.

Wojciech Ignacok

Prezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska

Polski menedżer, inżynier, ekspert w dziedzinie energetyki i ciepłownictwa. W latach 2007–2008 i 2016–2020 prezes zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A.W latach 2020–2021 prezes zarządu spółki TAURON Polska Energia. Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w szczególności w zakresie ciepłownictwa. W latach 2009–2016 był związany ze Scott Wilson Sp. z o.o./URS/Aecom Company, gdzie świadczył usługi konsultanta, inżyniera konsultanta, kierownika projektu i zastępcy dyrektora przy realizacji projektów w zakresie modernizacji systemu kanałów przeciwpowodziowych Wrocławia.