Organizator:

Prelegenci EkoSfery 14.10

Podziel się

W konferencji EkoSfera organizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14 października udział wezmą wybitni prelegenci - przedstawiciele świata nauki, gospodarki, a także polityki.

Paweł Mirowski

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jako Wiceprezes NFOŚiGW odpowiada m.in. za wdrażanie ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, dzięki któremu ponad 100 mld zł pozwoli na wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych, a także program „Mój Prąd” oraz „Edukacja ekologiczna”. Ponadto zarządza ogólnopolskimi programami wdrażanymi przez NFOŚiGW wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. Absolwent ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył podyplomowe studia z zarządzania biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i zarządzanie gospodarką odpadami w SGH w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej S.A. i Zakładach Chemicznych Police. Jako z-ca Burmistrza Polic nadzorował działania samorządu dot. m.in. ochrony środowiska. Pełnił funkcję Dyrektora Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police i prezesa WFOŚiGW w Szczecinie.

Wojciech Hann 

Prezes Zarządu BOŚ Bank

Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA na University of Rochester (USA). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji. W latach 2016-2019 był członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2016 roku był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej, w sektorze energetycznym. W latach 1998-2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB.

Robert Kasprzak

Wiceprezes Zarządu BOŚ Bank

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę rozpoczął w Banku Handlowym, następnie w Credit Suisse First Boston London współpracował z bankami w obrocie wtórnym na rynku euroobligacji i obligacji Brady’ego. W BPH i Citibanku Handlowym był Dyrektorem obszaru Skarbu. W 2007–2008 w Societe Generale odpowiadał za sprzedaż produktów inwestycyjnych i zabezpieczających ryzyko oraz za sprzedaż strukturyzowanych produktów inwestycyjnych i instrumentów pochodnych. W latach 2008–2012 jako z-ca Dyrektora Departamentu Research&Development oraz Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych w Union Investment TFI odpowiadał za rozwój produktów. W latach 2013 - 2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego najpierw Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego, a następnie Dyrektor Zarządzający w Pionie Zarządzania Produktami.

Artur Michalski

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – od grudnia 2015 r. Poprzednio pełnił tę funkcję w latach 2006-2008. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe: Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie. Pracował jako doradca ministra środowiska oraz szef gabinetu politycznego ministra. Był Wiceprezesem Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu, Prezesem Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie, a także Naczelnikiem Wydziału Funduszy Ekologicznych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy. W latach 2000-2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ. Działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Uczestniczy w badaniach prowadzonych przez Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW). Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych.

Bogusław Regulski

Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, z tytułem magistra inżyniera mechanika o specjalności termoenergetyka, oraz Studiów Podyplomowych Politechniki Warszawskiej w zakresie zrównoważonych systemów zaopatrzenia w energię i świadectw energetycznych budynków. Audytor energetyczny. Od początku swojej ponad trzydziestoletniej kariery zawodowej związany z ciepłownictwem i energetyką. Długoletni działacz stowarzyszeń i organizacji branżowych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i seminariów specjalistycznych z zakresu energetyki i ciepłownictwa. Wykładowca zagadnień związanych z ciepłownictwem w ramach kilku edycji Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, a także Politechniki Warszawskiej. Autor wielu publikacji na temat gospodarki cieplnej w gminach oraz aktualnych i strategicznych problemów wymagających rozwiązania przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, zamieszczanych w wielu czasopismach branżowych. Aktywny uczestnik wielu gremiów opiniotwórczych z zakresu gospodarki energetycznej, legislacji branżowej na poziomie krajowym i europejskim. Członek grupy ekspertów ds. energetyki Narodowego Banku Polskiego. Od 1999 jest Wiceprezesem Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Paweł Kupczak

Prezes Zarządu MPEC Nowy Sącz

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył również studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 2008-2015 koordynował szereg projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zasiadał w zarządach oraz radach nadzorczych spółek kapitałowych. W latach 2016-2019 Wiceprezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A, największej i najstarszej spółki geotermalnej w Polsce. Od stycznia 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu MPEC Nowy Sącz. W tym okresie Spółka pozyskała i rozpoczęła realizacje 6 projektów na łączną kwotę 83 mln zł.

Marek Ryszka

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Jest Przewodniczącym Konwentu Prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Członek Narodowej Rady Rozwoju - Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP. Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe związane z ochroną środowiska i zarządzaniem, w tym studia MBA. Odbył liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu zarządzania projektami i wdrażania funduszy UE. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska i zarządzania. Był Zastępcą Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Pełnił obowiązki Prezesa tej instytucji. Sprawował też funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej NFOŚiGW.

Krystian Grzesica

Michał Wekiera

Szczegółowy program konferencji znajduje się TUTAJ>>>

Paweł Ścigalski

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza

Paweł Ścigalski urodził się w 1977 roku w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej z zakresu ochrony środowiska. W roku 2017 uzyskał dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z zarządzania przedsiębiorstwem (MBA), a 3 lata później został absolwentem studiów MBA in Community Management, które są dostosowane do dzisiejszych potrzeb samorządów poprzez kształcenie liderów i zarządzających tymi jednostkami. Zdobył doświadczenie menedżerskie w sektorze publicznym i podmiotach prywatnych. W latach 2010-2014 radny miasta Krakowa; pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa i był inicjatorem jej powołania. Współautor uchwał antysmogowych, wspierał działania na rzecz zrównoważonego transportu w oparciu o infrastrukturę rowerową. Pomysłodawca różnego rodzaju akcji ekologicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, instytucjami, które promują walkę o czyste powietrze i zasady zrównoważonego rozwoju.

Wojciech Ignacok

Prezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska

Polski menedżer, inżynier, ekspert w dziedzinie energetyki i ciepłownictwa. W latach 2007–2008 i 2016–2020 prezes zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A.W latach 2020–2021 prezes zarządu spółki TAURON Polska Energia. Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w szczególności w zakresie ciepłownictwa. W latach 2009–2016 był związany ze Scott Wilson Sp. z o.o./URS/Aecom Company, gdzie świadczył usługi konsultanta, inżyniera konsultanta, kierownika projektu i zastępcy dyrektora przy realizacji projektów w zakresie modernizacji systemu kanałów przeciwpowodziowych Wrocławia.