Organizator:

Związek Gmin Wiejskich RP patronem branżowym POLECO

Podziel się

ZGWRP objął patronatem branżowym targi POLECO.

Misją Związku Gmin Wiejskich RP jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich, a szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na rozwój demokracji lokalnej, a także stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego. Związek integracje gminy i rozwój samorządności lokalnej.

Związek ten to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

Działania Związku Gmin Wiejskich RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. 

Szczegółowe dane na temat Związku Gmin Wiejskich RP dostępne są na stronie www.zgwrp.pl