Organizator:

Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi i ich ochrona - zapraszamy na EkoSferę

Podziel się

Sesja odbędzie się w ramach konferencji "EkoSfera" 13 października. Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zapraszamy na sesję "Zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi i ich ochrona".
 Poruszone zostaną następujące tematy:
💧Susza – wykorzystanie wód opadowych (w mieście, rolnictwie, lasach)
💧Kompost z osadów ściekowych – szansą na zatrzymanie jałowienia gleby
💧Monitoring jakości wód powierzchniowych sposobem na szybkie podejmowanie działań na rzecz ich poprawy i ochrony przed zanieczyszczeniem
💧Ochrona zasobów wodnych w Polsce przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami przemysłowymi
💧Odzysk wody z oczyszczalni – wykorzystanie do potrzeb komunalnych, przemysłowych i rolniczych
💧Poprawa jakości wód, a ograniczenie strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Transmisja równolegle na Facebooku i stronie internetowej www.poleco.pl oraz na stronie internetowej i Facebooku Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Organizator konferencji

 

Patronat medialny

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.