Organizator:

Zobacz co dzisiaj w programie targów!

Podziel się

Targom POL-ECO SYSTEM towarzyszy bogaty program konferencyjny. Zapraszamy na szkolenia, konferencje i debaty.

Targom POL-ECO SYSTEM towarzyszy bogaty program konferencyjny. Zapraszamy na szkolenia, konferencje i debaty.

Przed nami jeszcze dwa dni targów. Zobacz szczegółowy program wydarzeń.

PROGRAM WYDARZEŃ

 • Przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza EkoSfera

Integralną częścią Targów POL-ECO SYSTEM jest przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza EkoSfera, organizowana przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To wyjątkowe miejsce spotkań liderów, gdzie podczas sesji debat, szkoleń, wykładów uczestnicy zapoznają się
z trendami kształtującymi przyszłość sektora ochrony środowiska. EkoSferze towarzyszy wystawa instytutów współpracujących bądź podległych Ministerstwu Środowiska. W tym roku szeroki aspekt swojej działalności przedstawią m. in.: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lasy Państwowe oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat honorowy nad EkoSferą objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

9-11.10.2019, Poznań Congress Center, poziom 1, sale konferencyjne, pawilon 7

 

 • Wystawa produktów/projektów finalistów Konkursu PRODUKT W OBIEGU

Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Wspiera on również producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do drugiego etapu Konkursu PRODUKT W OBIEGIU zakwalifikowano aż 29 produktów wpisujących się w  ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

Organizator: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Konkurs sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9-11.10.2019, pawilon 7

 

 • Pokazy ratownictwa chemiczno-ekologicznego w Państwowej Straży Pożarnej

Organizatorzy:  Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu

9-11.10.2019, ekspozycja zewnętrzna P5 przy pawilonie 6

 

 • Szkolenie Moduł ewidencji odpadów Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
  o gospodarce odpadami

Organizator: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

9-11.10.2019, Pawilon 7, Speakers Corner

 

 • Forum Energii i Recyklingu

Organizator: Redakcja miesięcznika „Energia i Recykling”

9-10.10.2019, Pawilon 7, Sala CD, Antresola

 

 • Konferencja naukowa Dochodzenia popożarowe – nauka i technika

Organizator: Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych 

9-10.10.2019, Pawilon 7, Sala A, Antresola

 

 • Sesja Zrównoważona gospodarka odpadami dla ludzi, zdrowia
  i środowiska

Organizator: Ministerstwo Środowiska przy współudziale przedstawicieli firmy Abrys

10.10.2019, Poznań Congress Center, Sala G, Poziom 1

 

 • Forum Rozwoju Miast pn. Ludzie, środowisko, technologia
  Organizatorzy:
   Miasto Poznań, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inicjatyw,
  Grupa MTP

10-11.10.2019, Pawilon 7, Sala GH, Antresola

 

 • Młodzieżowy Kongres Klimatyczny

Organizator: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

10.10.2019, Congress Center, Sala Ziemi, Poziom 2

 

 • Konferencja techniczna Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami

Organizatorzy:  Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu

10.10.2019, Pawilon 7, Sala EF, Antresola

 

 • Pokazy ratownictwa chemiczno-ekologicznego w Państwowej Straży Pożarnej

(pokaz dynamiczny)

Organizatorzy:  Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu

10.10.2019, Teren zewnętrzny P5 przy pawilonie 6

 

 • Konferencja Polski Moduł Bateryjny

Organizator: Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu

10.10.2019, Aleja Lipowa

 

 • Konferencja Energetyka obywatelska teraz! Czysta energia dla miast

Organizatorzy: Polska Zielona Sieć, Capital Training Studio

10.10.2019, Hol Wschodni, Sala Zielona

 

 • Panele merytoryczne Ministerstwa Środowiska
  • Dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – transpozycja do polskiego prawa – wyzwania i szanse
  • EU Ecolabel – rozwijający się ekologiczny trend
  • Rozszerzona odpowiedzialność producenta w świetle zmiany dyrektywy w sprawie odpadów – nowa rola przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w systemie zagospodarowania odpadów.
  • Mieszkaj w zgodzie z naturą czyli ekologiczne aspekty budownictwa drewnianego
  • Ekozarządzanie w firmie – moda, fakt czy konieczność?

10.10.2019, Poznań Congress Center, Sale A-G, Poziom 1

 

 • Panele merytoryczne resortowych instytutów naukowo – badawczych
  • Ochrona wód na terenach użytkowanych rolniczo PIG-PIB
  • Innowacje dla GOZ – tak, ale sprawdzone. Weryfikacja Technologii Środowiskowych ETV narzędziem potwierdzania skuteczności nowych rozwiązań technologicznych dla GOZ IETU
  • Rozwiązania dla zrównoważonego gospodarowania powierzchnią ziemi w obiegu zamkniętym

Organizatorzy: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

10.10.2019, Pawilon 7, Speakers Corner

 • Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment (udział płatny)

Organizator: Abrys

10-11.10.2019, Poznań Congress Center, Poziom 0

 

 • Konferencja Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych

Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS Warszawa,

10.10.2019, Pawilon 7, Sala CD, Antresola

 

 • Wręczanie dyplomów programu „Solidny Partner”

Organizator: Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego

10.10.2019, Aleja Lipowa

 

 • Konferencja Forum Klimatycznego

Organizator: Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu

11.10.2019, Aleja Lipowa

 

 • Konferencja Programu Drzewo Franciszka 2019
  Organizator: 
  Fundacja Zakłady Kórnickie

11.10.2019, Poznań Congress Center, Sala Ziemi