Organizator:

Zapraszamy na trzeci dzień targów POLECO

Podziel się

Ofercie wystawienniczej towarzyszą konferencje. Zapraszamy do udziału.

W programie trzeciego dnia targów m. in.:

"CSR w praktyce"

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest Ci obojętna? Uważasz, że adaptacja do zmian klimatu oraz gospodarka o obiegu zamkniętym to największe wyzwania współczesnego świata? Weź udział w konferencji „CSR w praktyce” już 15 października 2021 na terenie MTP i zainspiruj się rozwiązaniami wprowadzonymi przez liderów rynku.

 

"Energia i klimat w miastach XXI w."

Konferencja "Energia i klimat w miastach XXI wieku" odbywa się w trudnym momencie borykania się ze skutkami pandemii Covid-19 wraz z narastającym kryzysem klimatycznym. Z dnia na dzień społeczne i gospodarcze skutki pandemii stają się coraz bardziej dotkliwe – dla gospodarki i przeciętnego mieszkańca naszych miast. Na  konferencji zestawione zostaną bloki tematów z obszaru rozwoju sektora energetycznego i jego transformacji oraz zagadnień związanych ze zmianami klimatu, uznając ich wzajemne oddziaływanie.

 

"Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych"

Ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów oraz wymogi ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom to wybrane zagadnienia konferencji organizowanej przez PZITS.