Organizator:

Zapraszamy na prelekcję "Wielowarstwowa biodegradowalna folia do ściółkowania upraw"

Podziel się

Wielowarstwowa biodegradowalna folia do ściółkowania upraw, 
dr hab. inż. Krystyna Malińska, prof. PCz

19.10.2022, godz. 15:45-16:00, MTP, Aleja Lipowa, scena

Wszystkie folie biodegradowalne produkowane i stosowane na świecie w rolnictwie jako okrywy upraw to folie jednowarstwowe (zarówno te biodegradowalna jak i polietylenowe). Zaprezentowane rozwiązanie opracowane przez Politechnikę Częstochowską to zupełnie nowatorskie podejście, które pozwala na umieszczenie w wewnętrznej warstwie lub warstwach folii dodatkowych substancji w celu wykorzystania ich jako nawozy, wypełniacze funkcjonalne lub nośnika substancji odżywczych (zależnych od upraw lub stosowania). Powinna ona być na bazie tworzywa szybciej degradującego a uwalnianie z niej substancji powinno nastąpić dopiero po zdegradowaniu warstw zewnętrznych.

Ta idea to nowe spojrzenie na folie biodegradowalne stosowane w rolnictwie i ukłon w stronę kompleksowych rozwiązań dla rolnictwa. Stosowanie folii biodegradowalnych jako okrywy (mulcze) powoduje brak konieczności ich zbioru i bardzo kosztownej utylizacji po okresie wegetacji. Folie można rozdrobnić i zaorać z glebą rozpoczynając w ten sposób procesu biodegradacji.