Organizator:

Zapraszamy do udziału w konkursie „Z EKOlogią nam po drodze”

Podziel się

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych, samodzielna obserwacja i wzbudzanie ciekawości poznawczej oraz troska o dziedzictwo przyrodnicze regionu.

 

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół średnich z województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w konkursie pn. „Z EKOlogią nam po drodze”. Konkurs rozpoczyna się 4 maja br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2021, będzie miał miejsce 14 października br. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Partnerem - Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej Uczestników Konkursu oraz społeczności lokalnych, samodzielna obserwacja i wzbudzanie ciekawości poznawczej w stosunku do najważniejszych wartości lokalnego środowiska naturalnego oraz troska o dziedzictwo przyrodnicze regionu. Chcemy wyróżnić młodzież szkolną województwa wielkopolskiego, która wdraża pomysły i projekty służące idei zrównoważonego rozwoju, integruje młodzież szkolną przy realizacji działań mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego, angażuje do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego społeczność szkolną, jak i pozaszkolną, oraz motywuje społeczności lokalne do poszukiwania i wdrażania kreatywnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Zadanie polega na stworzeniu krótkiego filmu będącego wirtualnym przewodnikiem przyrodniczym po danym regionie Wielkopolski.

Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW w Poznaniu oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych filmów, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego regionu, które dokonają prezentacji swoich prac w ramach Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2021 w Poznaniu w dniu 14 października 2021 r., spośród których zostaną wyłonione 3 zwycięskie szkoły.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Patronem medialnym jest TVP3 Poznań oraz Radio Poznań S.A.

Do realizacji Konkursu niezbędne jest wypełnienie Karty Zgłoszenia, którą należy odesłać do dnia 06 września br. na adres:

marta.jankowska@wfosgw.poznan.pl;  izabela.kaminska@wfosgw.poznan.pl

 

 

 

Osobami kontaktowymi w sprawie MKK 2021 są:

Marta Jankowska,  61 845-62-02

Izabela Kamińska, 61 845-62-75