Organizator:

Zapraszamy do udziału w konferencji "Klimat i środowisko"

Podziel się

Zapraszamy do udziału w konferencji

pn. Klimat i środowisko

w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO,

19 października 2023

Druga edycja konferencji Klimat i środowisko odbywać się będzie w gorącym klimacie powyborczym, kiedy oczy wszystkich skierowane będą na scenę polityczną naszego kraju. Tematyka związana z nawarstwiającymi się problemami środowiskowymi, klimatycznymi, mającymi wpływ na kondycję miasta ma zwrócić uwagę naukowców, urzędników i mieszkańców polskich miast na wyzwania, które nas czekają niezależnie od opcji politycznej, która będzie rządzić Polską.

Wyzwania stojące przed nowymi władzami państwa i miasta prowokują pytania o strategiczne priorytety rozwoju. Wśród nich nie może zabraknąć spraw ochrony środowiska i ochrony klimatu, w szczególności zaś zagadnień dotyczących perspektyw retencjonowania wody w mieście i działań mających na celu poprawę mikroklimatu poprzez tworzenie zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów.

Konferencja Klimat i środowisko jest samorządową inicjatywą poświęconą zagadnieniom adaptacji do zmian klimatu w wymiarze zarządzania środowiskiem i wdrażania konkretnych rozwiązań proklimatycznych.

Do prezentacji swoich doświadczeń zaprosiliśmy poznańskich naukowców i znawców tematyki, jak i przedstawicieli innych polskich miast skutecznie wdrażających rozwiązania w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Chcemy, by konferencja Klimat i środowisko była kolejnym forum wymiany poglądów i doświadczeń związanych z tą tematyką – z szerokim udziałem wszystkich zainteresowanych mieszkańców i podmiotów. Poznań stara się prowadzić szeroki dialog publiczny w tym obszarze, tym bardziej, że obszerność zagadnień wymusza stałe monitorowanie sytuacji i podejmowanie niekiedy szybkich decyzji. Czym szersze będzie grono rozumiejących wagę zagadnień i znających kierunki rozwoju, tym lepiej dla środowiska, całego miasta i wszystkich mieszkańców.

 

Konferencja hybrydowa. wymagana jest rejestracja.

 

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie klimatisrodowisko.pl