Organizator:

Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji fotowoltaicznych

Podziel się

Coraz szersze wykorzystywanie „zielonej energii”, to również pojawiające się na dachach domów i innych obiektów moduły urządzeń fotowoltaicznych. Wraz z rozwojem tej branży rośnie nie tylko wzrost mocy jaką przekazuje nam słońce, ale generowane są także zagrożenia pożarowe.

Dlatego też ustawodawca wprowadził zmiany prawne, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego instalacji PV. Dotyczą one m.in. uzgadniania projektów urządzeń fotowoltaicznych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zgłaszania do organów Państwowej Straży Pożarnej zakończenia budowy takiego urządzenia o mocy powyżej 6,5 kWp. jak zwykle po ukazaniu się nowych uregulowań nie wszystkie zagadnienia są jednakowo postrzegane przez uczestników procesu budowy instalacji fotowoltaicznych: projektantów, instalatorów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, strażaków PSP oraz inwestorów.

To właśnie dla tych osób Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu oraz Grupą MTP po raz 13-ty organizują konferencję techniczną pn. „Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji fotowoltaicznych” podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO, a po raz pierwszy konferencja towarzyszyć będzie Międzynarodowym Targom Energii Odnawialnej GREENPOWER.

Konferencja odbędzie się 21 października 2020 r .w godz. 11.00–15.00 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

W programie konferencji znajdą się następujące zagadnienia:

  1. Zagrożenia pożarowe związane z użytkowaniem instalacji fotowoltaicznych.
  2. Wymagania prawne w zakresie uzgadnia projektów urządzeń fotowoltaicznych pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zgłaszania do organów Państwowej Straży Pożarnej zakończenia budowy takich urządzeń.
  3. Wpływ pożaru urządzeń fotowoltaicznych na budynek.
  4. Zabezpieczenia stosowane w instalacjach fotowoltaicznych wpływające na bezpieczeństwo pożarowe.
  5. Dobre praktyki instalatorskie związane z bezpieczeństwem pożarowym urządzeń fotowoltaicznych.

W trakcie referatów zostaną omówione m.in. wymagania, które znajdą się w przygotowywanych wytycznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej instalacji fotowoltaicznych. Wśród referujących będą osoby pracujące nad tymi wytycznymi:

Monika Hyjek z firmy Rockwool Polska Sp. z o.o.,
Jan Rachoń – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
Edward Skiepko – Dyrektor Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
Bogdan Szymański – Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, które to stowarzyszenie objęło patronatem konferencję.

Więcej szczegółów na temat konferencji oraz zasady uczestnictwa na stronie: www.sitp.poznan.pl