Organizator:

Wodoprzepuszczalna kostka WATERFLOW nowością na targach POLECO

Podziel się

 

Firma Posiadalo posiada w swojej ofercie produkty, które są odpowiedzią na zmiany klimatu. Produkuje pod marką GLADIO - EKO PRODUKTY, w tym wodoprzepuszczalną KOSTKĘ WATERFLOW. Posiadalo jest autorem nowoczesnego i ekologicznego rozwiązania zgłoszonego do opatentowania – technologii WATERFLOW, wspomagającego odprowadzanie lub retencję wody opadowej. 

WATERFLOW  to technologia produkcji kostek i płyt brukowych z wykorzystaniem specjalistycznej receptury, która pozwala uzyskać produkt o zwiększonych potrzebach odprowadzania wód opadowych. Kostki wyprodukowane w tej technologii nadają się na tereny wymagające utwardzenia, bez dostępności do kanałów deszczowych bądź innych zbiorników wodnych oraz na tereny utwardzone, które umożliwiają gromadzenie wody opadowej w zbiornikach retencyjnych podziemnych. Nawierzchnia zbudowana z kostek wyprodukowanych w technologii WATERFLOW charakteryzuje się wysokim współczynnikiem przepuszczania wody, tj. do 310 litrów w ciągu 1 godziny na m2.