Organizator:

Weź udział w konkursie PRODUKT W OBIEGU!

Podziel się

Ekoprojektowanie jest podstawą gospodarki o obiegu zamkniętym, uwzględnia wpływ produktu na środowisko w całym cyklu jego funkcjonowania. Dbałość przedsiębiorstw o aspekty środowiskowe przyczynia się do zmniejszenia kosztów produkcji, zarówno w wymiarze środowiskowym, społecznym, jak i ekonomicznym.

Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska zaprasza do udziału w konkursie Produkt w obiegu promującym produkty, rozwiązania i usługi wpisujące się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

- Już po raz piąty zobaczymy z jakich innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ekologii korzystają polscy przedsiębiorcy. W konkursie Produkt w obiegu mogą wziąć udział wszyscy producenci, dystrybutorzy, projektanci i usługodawcy, którzy działają w idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej podstawą jest ecodesign, czyli takie zaprojektowanie procesu produkcji, które pozwoli na zminimalizowanie kosztów, zarówno w wymiarze środowiskowym, jak i społecznym i ekonomicznym, oraz ponowne wykorzystanie produktu po jego recyklingu. Taki system umożliwia pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko. Dbając o oszczędność zasobów naturalnych, dbamy również o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń - zauważa Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Celem prestiżowego konkursu Ministra Klimatu i Środowiska Produkt w obiegu jest promowanie oraz upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Konkurs przeznaczony jest dla producentów, projektantów, dystrybutorów, startupów oraz usługodawców.

Do konkursu zgłaszać można projekty, które wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. w ideę minimalizacji wpływu na środowisko wytworzonych produktów przez takie ich zaprojektowanie i wybór materiałów, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie. 

 

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Termin zgłoszeń upływa 23.09.2021 r.

 

Zapoznaj się z regulaminem konkursu.

 

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

 

 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.gov.pl/klimat/konkursy

 

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

Konkurs sfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.