Organizator:

Weź udział w bezpłatnej konferencji „CSR w praktyce”

Podziel się

Zrównoważony rozwój w kontekście prowadzonego biznesu staje się coraz istotniejszy w obliczu nieuchronnych zmian klimatu, a także rosnących oczekiwań społeczeństwa i zmieniających się przepisów prawnych. Jak na współczesne wyzwania CSR odpowiadają liderzy rynku? Na czym polega przedsiębiorczość pozytywnego wpływu? Jak wygląda realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ? Tego dowiedzieć się będzie można już 15 października podczas konferencji „CSR w praktyce” w Poznaniu.

Aż 81% Polaków deklaruje, że zmiany klimatyczne są dla nich powodem do obaw, a sześciu na dziesięciu badanych odczuwa poważny niepokój związany ze stanem środowiska naturalnego – wskazują ostatnie dane[1]. Jednocześnie znajomość Agendy ONZ 2030 oraz wskazanych w niej Celów Zrównoważonego Rozwoju jest bardzo niska i wymaga szerszej promocji[2]. Nie bez powodu zatem tematem zbliżającej się konferencji „CSR w praktyce” (Poznań, 15.10 lub online) są adaptacja do zmian klimatu oraz gospodarka o obiegu zamkniętym w programach zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorców.

Popularyzacja dobrych praktyk CSR oraz budowanie świadomości w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju to kluczowe zagadnienia, które przyświecają nam przy organizacji tego wydarzenia – mówi Elżbieta Roeske, Wiceprezes Zarządu Grupy MTP. – W codziennej pracy angażując się i włączając różne grupy interesariuszy, dążymy do stworzenia długofalowej strategii naszej odpowiedzialności. Zachęcamy do udziału w konferencji „CSR w praktyce” wszystkich pasjonatów i praktyków, którzy tak jak my wierzą, że za działalnością komercyjną i instytucjonalną powinny podążać decyzje niwelujące niekorzystny wpływ działalności przedsiębiorstwa na ekosystem – dodaje.

Partnerstwo, startupy i perspektywa biznesu

Na program konferencji składają się cztery panele tematyczne, wypełnione ekspercką wiedzą i praktycznymi wskazówkami. Pierwszy z nich, czyli PARTNERSTWO poprowadzi Kamil Wyszkowski (UN Global Compact Network Poland), który wraz z uczestnikami wydarzenia przyjrzy się, jak wygląda realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju na 2021 rok i co jest największym wyzwaniem z punktu widzenia aspektów środowiskowych prowadzonego biznesu. Pogłębiający się globalny kryzys klimatyczny wymaga wprowadzania pilnych i ambitnych rozwiązań. Misją UN Global Compact jest angażowanie i wspieranie przedstawicieli biznesu w zakresie włączania się w zabezpieczenie przyszłości planety i społeczności. 

STARTUPY POZYTYWNEGO WPŁYWU to drugi w programie konferencji temat, o którym opowie więcej prof. dr hab. Bolesław Rok (Akademia Leona Koźmińskiego). Wytłumaczy on fenomen zjawiska nazywanego przedsiębiorczością pozytywnego wpływu. W jaki sposób związane są z tym zagadnieniem nowe technologie? Dlaczego tego typu startupy chętnie są wspierane przez inwestorów? Tego dowiedzieć będzie się można podczas konferencji „CSR w praktyce”.

Trzecim bokiem tematycznym o nazwie ODPOWIEDZIALNY BIZNES pokieruje dr Marta Karwacka z firmy doradczej Deloitte. Bazując na wynikach badania, które przeprowadziło Deloitte, prawie dwie trzecie z nas deklaruje, że w ciągu ostatniego miesiąca czuło niepokój z powodu zmian klimatycznych. To alarmujący wynik, który powinien skłonić firmy do działania. Dr Marta Karwacka w interesujących debatach branżowych,  porozmawia z przedstawicielami różnych sektorów na temat ich planów zrównoważonego rozwoju oraz stosowanych praktyk z zakresu CSR. Do dyskusji zaproszeni zostali:  przedstawiciele sektora modowego: Anna Orska (Orska), Przemysław Feliga (4F), sektora handlowego: Marta Mikliszańska (Allegro), Anna Gorączka (Żabka Polska), Tomasz Kuliś (Na gramy – sklepy bez plastiku), sektora bankowego: Katarzyna Teter (Santander Bank Polska), Wioletta Reimer (Bank Pekao), Przemysław Przybylski (Credit Agricole Bank Polska), sektora transportowego: dr Ewa Łabno-Falęcka (Mercedes-Benz Polska), Mateusz Figaszewski (Solaris Bus & Coach), sektora farmaceutycznego: Martyna Strupczewska (Adamed).

Odpowiedzialność konsumenta i spotkanie autorskie

A jak gospodarka o obiegu zamkniętym wygląda z perspektywy konsumenta? Co należy zrobić, aby wzrosła w społeczeństwie świadomość dotycząca Celów Zrównoważonego Rozwoju? Na te pytania odpowie Małgorzata Żochowska (CSR Consulting) podczas czwartego panelu ODPOWIEDZIALNY KONSUMENT. Z tego wystąpienia dowiedzieć będzie się można, które miejsce na świecie pod względem realizacji Agendy 2030 zajmuje Polska i które z Celów Zrównoważonego Rozwoju są najistotniejsze, a także dlaczego są one najbliższe polskim konsumentom.

Wydarzenie zwieńczy spotkanie autorskie z Dominiką Bettman (CEO Siemens Polska) oraz Pawłem Oksanowiczem, autorami książki "Technologiczne magnolie”. Rozmowa w tym punkcie programu skupi się nt. nowoczesnych technologii, wyzwań klimatycznych oraz sile kobiet i mentoringu.

Strefa warsztatowa

Czym byłaby wiedza bez praktyki? Organizatorzy zapowiadają, że najlepiej ją przyswoić na warsztatach. Partnerzy wydarzenia tacy, jak Banki Żywności czy Żabka Polska pokażą uczestnikom konferencji w jaki sposób nie marnować żywności lub stawiać na zamknięty obieg plastikowych butelek.  

Konferencja „CSR w praktyce” to inicjatywa Grupy MTP przy wsparciu partnerów merytorycznych CSR Consulting, United Global Compact Network Poland, Akademii Leona Koźmińskiego oraz firmy Deloitte. Wydarzenie odbywa się przy Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLECO na terenie MTP w Poznaniu oraz online. Udział w konferencji jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na stronie: https://csrwpraktyce.pl/

 

[1] Climate Sentiment Index”, Deloitte, lipiec 2021

[2] „Polski konsument a cele zrównoważonego rozwoju”, Research Collective, marzec 2021