Organizator:

UPEBI patronem branżowym POLECO

Podziel się

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego objęła patronatem branżowym targi POLECO.

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) jest organizacją, która powstała w 2012 roku, aby zintegrować branżę biogazową w Polsce. 

Nadrzędnym celem Unii jest udzielanie członkom wszechstronnej pomocy i ochrony prawnej oraz kształtowanie jednolitego stanowiska we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Unia współpracuje z instytucjami naukowo-badawczymi w celu wypracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych przyczyniających się do dynamiczniejszego rozwoju branży w Polsce i na świecie.

Prowadzi także działalność edukacyjną i promocyjną branży biogazowej w celu podniesienia stanu wiedzy społeczeństwa na temat możliwości produkcji i wykorzystywania biogazu jako odnawialnego źródła energii.

Więcej informacji na temat działalności Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego dostępnych jest na stronie www.upebi.pl.