Organizator:

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza partnerem samorządowym POLECO

Podziel się

Niezmiernie miło nam poinformować, że partnerem samorządowym targów POLECO została Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza to organizacja samorządowa, w której współdziałają przedstawicielki i przedstawiciele 12 miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.

Działa od blisko 30 lat na rzecz rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego. Prezydenci, urzędnicy oraz eksperci wspólnie szukają rozwiązań problemów i wyzwań specyficznych dla dużych miast. Fundamentem efektywnej współpracy jest również zaangażowanie w działania Unii różnych środowisk, w tym naukowych i społecznych. Do tych działań należą m.in. podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowniczek i pracowników samorządowych, które przekładają się na poprawę jakość życia mieszkanek i mieszkańców. Właściwe kompetencje idą w parze z wyrównywaniem szans w dostępie do usług publicznych i współdecydowania w najważniejszych obszarach funkcjonowania samorządów.