Organizator:

Targi POLECO pod patronatem Izby Branży Komunalnej

Podziel się

 

Izba Branży Komunalnej została powołania w czerwcu 2021 r. jako kontynuatorka działań Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami - ogólnopolskiej organizacji założonej w maju 2004 roku, zrzeszającej polskich pracodawców szeroko pojętej gospodarki komunalnej. 

IBK jest organizacją samorządną i niezależną w działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Wśród członków Izby są Pracodawcy reprezentujący rozmaite formy prawne, tj. działalność gospodarcza osób fizycznych, zakłady budżetowe, spółki prawa handlowego, a nawet spółdzielnie pracy.

MISJA

Misją Izby jest ochrona praw i reprezentowanie interesów polskich pracodawców. IBK jako kontynuatorka działań Związku skutecznie wykorzystuje uprawnienia, jakie przysługują organizacjom pracodawców w Polsce. Członkowie IBK i eksperci z Rady Programowej opiniują projekty ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego. Pracodawcy poprzez zaangażowanie w działalność Izby mają większy wpływ na kształtowanie przepisów i politycznych decyzji dotyczących działalności gospodarczej w Polsce oraz zyskują ochronę, wsparcie i pomoc organizacji, która działając w imieniu dużej grupy jest skuteczniejsza.

DZIAŁALNOŚĆ 

Działalność Izby można sklasyfikować następująco:

  • Interwencyjna/ochronna – Izba interweniuje w sprawach obrony interesów przedsiębiorców, w szczególności przed działaniami dyskryminującymi ze strony administracji samorządowej lub w innych przypadkach np. nieuczciwej konkurencji.
  • Informacyjna – Izba jest dla swoich Członków źródłem informacji o bieżących działaniach legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami i dziedzin ustawodawstwa, które są w kręgu zainteresowania przedsiębiorców oraz informacji z branży. Izba wysyła do swoich członków codzienny serwis informacyjny
  • Ekspercka (doradcza) - eksperci Izby opiniują projekty ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, zabiegając o uwzględnienie postulatów pracodawców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego.
  • Działalność publicystyczna – publikacje w prasie branżowej i ogólnopolskiej.